Park podworski w Godzieszowej (gm. Długołęka, dolnośląskie).

Park podworski w Godzieszowej – wsi położonej w północnej części gminy Długołęka (pow. wrocławski) – to pozostałość po XIX-wiecznym założeniu parkowym, przylegającym niegdyś do spalonego w 1945 r. pałacu (resztki fundamentów widoczne są w północnej części parku). Po latach zaniedbań teren zielony o powierzchni 2,5 ha doczekał się rewitalizacji i w 2011 r. został oddany do użytku. Na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. powołano do ochrony pomnikowej dwa najcenniejsze okazy drzew.

brama do parku w Godzieszowej

Wejście do parku zostało zaakcentowane stylową, drewnianą bramą z metalowymi zdobieniami. Tuż za nią, po lewej stronie ścieżki, rosną dwa tulipanowce amerykańskie.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec przy bramie parkowejtulipanowce z parku w Godzieszowejpark w Godzieszowej - tulipanowce amerykańskie

Grubszy okaz o nazwie „Jan” posiada status pomnika przyrody; obwód drzewa wynosi 348 cm, średnica korony – 8 metrów.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec amerykańskipark w Godzieszowej - pień pomnikowego tulipanowcapark w Godzieszowej - pomiar pomnikowego tulipanowca

Drugi tulipanowiec charakteryzuje się pochyloną sylwetką i uszkodzonym pniem w jego przyziemnej części.

park w Godzieszowej - pień drugiego tulipanowca

Nieco dalej, za ogrodzeniem na prywatnej posesji, rośnie wspaniały platan klonolistny. To monumentalne drzewo również zasługuje na ochronę pomnikową. 

północna część parku w GodzieszowejGodzieszowa - okazały platanokazały platan z Godzieszowej

Istotnym elementem parku w Godzieszowej jest staw z wyspą, na którą możemy się dostać przez kładkę. Na wyspie postawiono drewnianą altanę oraz murowany grill. Bliżej bramy wejściowej znajduje się pomost do cumowania kajaków.

Godzieszowa - pomost na stawie parkowymwyspa na stawie w Godzieszowejmostek prowadzący na wyspęGodzieszowa - mostek prowadzący na wyspępark w Godzieszowej - nad brzegiem stawu

Rolę edukacyjną pełnią ustawione w kilku miejscach kolorowe tablice.

fragment parku w Godzieszowejtablica w parku w Godzieszowej

Ozdobą rodzimego drzewostanu jest okazały jesion wyniosły. Na jego pniu powieszono płaskorzeźbę z postacią Chrystusa.

park w Godzieszowej - okazały jesionpark w Godzieszowej - pień okazałego jesionu

W południowo – wschodniej części parku, na podmokłym terenie, rośnie pomnikowy cypryśnik błotny, któremu nadano imię „Henryk Wąsaty”. Na tablicy ustawionej w jego sąsiedztwie błędnie opisano zarówno nazwę rodzajową, jak i gatunkową.

Godzieszowa - fragment tablicy przy pomnikowym cypryśnikucypryśnik błotny z Godzieszowej - widok z wyspypark w Godzieszowej - pomnikowy cypryśnik błotny

Drzewo mierzy na wysokości pierśnicy 386 cm w obwodzie, jego pień został oznaczony typową tabliczką.

park w Godzieszowej - pień pomnikowego cypryśnikapark w Godzieszowej - pień pomnikowego cypryśnika błotnegopark w Godzieszowej - pomiar obwodu pomnikowego cypryśnika

Cypryśniki błotne rosnące na podmokłym terenie wykształcają korzenie oddechowe, tzw. pneumatofory.  Wokół cypryśnika z Godzieszowej pneumatofory wyrosły nad wyraz obficie.

pneumatofory przy pomnikowym cypryśniku

Zostawiamy pomnikowy okaz cypryśnika za plecami i spacerujemy dalej wzdłuż południowego brzegu stawu. Stąd doskonale widać ogromnego platana i przesłonięte urokliwą wierzbą tulipanowce.

staw parkowy w Godzieszowej

Mijamy jeszcze stuletnią lipą drobnolistną i znajdujemy się na powrót przy parkowej bramie.

park w Godzieszowej - okazała lipa

Park w Godzieszowej to jeden z nielicznych przykładów dobrze zrewitalizowanych wiejskich parków na Dolnym Śląsku. Gratulacje dla mieszkańców wsi i władz gminnych.

Pomnikowe drzewa w Domaszczynie (gm. Długołęka).

(Wpis edytowano 12.06.2021 r.) W skład olbrzymiego  kompleksu pałacowego w Szczodrem wchodził również niewielki pałacyk w sąsiednim Domaszczynie (ul. Zamkowa), opisywany jako  zameczek myśliwski lub Dom Łowczego. Wybudowany w 1860 r. służył myśliwym do spotkań po udanych polowaniach; po 1945 r. przechodził różne koleje losu – jakiś czas funkcjonowała tu wytwórnia farb i lakierów. Obecnie pałacyk należy do prywatnego właściciela, który go sukcesywne odremontowuje.

Zameczek otacza niewielkie założenie parkowe, niewątpliwą ozdobą jest rosnący przy samym budynku olbrzymi dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody.

Okaz mierzy aż 700 cm w obwodzie, wysokość dębu 30 metrów; ochroną pomnikową objęty już od 1964 r.

W Domaszczynie za pomnik przyrody uznano również aleję złożoną z 11 dębów szypułkowych, zlokalizowaną na grobli stawu wzdłuż drogi Zakrzów – Olszyca.

Domaszczyn - pomnikowe dębypomnikowe dęby na grobli stawu w Domaszczynie

Obwód dębów w pomnikowej alei mieści się w przedziale od 350 do 535 cm. Stan zdrowotny tych drzew jest raczej kiepski – kilka okazów jest uschniętych, pozostałe zaatakowane przez chronionego chrząszcza – kozioroga dębosza.

grobla stawu w Domaszczyniepień dębu uszkodzony przez kozioroga dębosza

Na jednym uschniętym okazie wisi tabliczka informująca o pobraniu i przechowywaniu materiału genetycznego. Na pniu tego dębu szczególnie widoczne są ślady żerowania larw kozioroga, prawdopodobnie przyczyniły się do przedwczesnej śmierci tego drzewa.

Domaszczyn - uschnięty, pomnikowy dąb

Równie stare dęby rosną na południowej grobli tego stawu.

Domaszczyn - pomnikowe dęby na grobli

Domaszczyn - monumentalny dąb na grobli stawu

Na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. do grona pomnikowych drzew Domaszczyna dołączyła lipa szerokolistna, której nadano nazwę „Domaszczynka”.

lipa Domaszczynka

Drzewo rośnie przy ul. Stawowej, pomiędzy budynkami nr 7 i 4; obwód pomnikowego okazu to 332 cm.

pień lipy Domaszczynka