Pomnikowe dęby w Starym Zamku (gm. Sobótka).

Na przekór nazwie miejscowości, w Starym Zamku (gm. Sobótka, pow. wrocławski) nie znajdziemy żadnej średniowiecznej warowni. Jest za to bardzo stary kościół p.w. św. Stanisława, zbudowany w drugiej połowie XIII w. w stylu romańskim z cechami wczesnego gotyku.

W kruchcie kryje się bardzo cenny, piaskowcowy portal o cechach romańskich, z tympanonem przedstawiającym Marię z Dzieciątkiem i św. Stanisława Biskupa. Na dole, po obu stronach portalu, wmurowane są dwie rzeźby przedstawiające leżące lwy (trzeci wmurowany jest po zewnętrznej stronie kruchty).

W Starym Zamku i okolicach zachowało się wiele sędziwych dębów, cztery z nich posiada status pomnika przyrody. Pierwszy rośnie przy głównej drodze biegnącej przez wieś, obok przystanku autobusowego.

GPS N 50°55′50.43″, E 16°48′18.23″

Okaz mierzy 391 cm w obwodzie, wiek ok. 230 lat.

Po drugiej stronie ulicy, pod płotem, stoi krzyż pojednania – kamienny pomnik dawnego prawa.

Drugi pomnikowy dąb o obwodzie 601 cm rośnie na polu, po lewej stronie rzeki Czarna Woda, ok. 200 m od mostu na drodze Stary Zamek – Michałowice.

GPS N 50°56′02.58″, E 16°47′33.17″

pień pomnikowego dębu w Starym Zamku250 m na wschód od opisanego wyżej dębu, na północ od ul. Długiej (między posesjami 22 i 24), rośnie trzeci pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 482 cm.

GPS N 50°55′57.92″, E 16°47′45.17″

Czwarty pomnikowy dąb (obwód 545 cm) rośnie ukryty w zagajniku porastającym wał przeciwpowodziowy, ok. 150 m na północ od wymienianego wyżej mostu na Czarnej Wodzie.

GPS N 50°56′13.78″, E 16°47′34.47″

pomnikowy dąb rosnący nad Czarną Wodą w Starym Zamkupomnikowy dąb nad Czarną Wodą w starym Zamkupień pomnikowego dębu - wał przy Czarnej Wodzie w Starym Zamku