Pomnikowe drzewa w Śmiałowicach (gm. Marcinowice, dolnośląskie).

Do organizowanego od 2011 r. przez Klub Gaja plebiscytu na Drzewo Roku zgłaszane są nie tylko najstarsze i najgrubsze okazy, ale również egzemplarze ważne dla lokalnej społeczności, z ciekawym pokrojem i historią. Niewątpliwie bogatą przeszłością może się poszczycić pomnikowa morwa biała ze Śmiałowic (gm. Marcinowice, pow. świdnicki, dolnośląskie), zgłoszona do konkursu na Drzewo Roku 2019. Wprawdzie nie zajęła wysokiego miejsca w rankingu, niemniej została zaprezentowana szerokiemu gronu miłośników drzew. Morwa rośnie w centrum wsi, tuż przy bramie wejściowej na teren przykościelny.

GPS N 50°54′10.5″ , E 16°33′01.1″

Śmiałowice - otoczenie pomnikowej morwy

Śmiałowice - pomnikowa morwa przy kościele

pomnikowa morwa na tle kościoła w ŚmiałowicachŚmiałowice - pomnikowa morwa biała latem

Śmiałowice - pomnikowa morwa zimąŚmiałowice - pomnikowa morwa biała

W opisie morwy w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody możemy wyczytać: „Drzewo zostało sprowadzone do Śmiałowice przez zakon jezuitów w 1688 r., na potrzeby hodowli jedwabników. Do chwili obecnej przetrwał jedyny okaz, który pomimo sędziwego wieku wydaje owoce”. Jedwabniki morwowe (Bombyx mori L.) to larwy z gatunku nocnego motyla, które hoduje się w celu uzyskania jedwabiu. Owady żywią się liśćmi morwy, dlatego też bez tej rośliny hodowla jest niemożliwa.

liście morwy białej

Obwód śmiałowickiej morwy białej wg rejestru RDOŚ wynosi 447 cm, pomiar wykonany przez Pawła Lenarta we wrześniu 2021 r. dał wynik 439 cm. Wysokość drzewa 11 metrów, wiek to ponad 330 lat (jeśli przyjąć, że rzeczywiście została zasadzona w 1668 r.).

Śmiałowice - pomiar obwodu pomnikowej morwy

Śmiałowice - pomnikowa morwa

Opisywana morwa została pomnikiem przyrody na mocy Uchwały nr XLIX/296/18
Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 września 2018 r. Na terenie Dolnego Śląska w rejestrach pomników przyrody figurują zaledwie 3 morwy białe, pozostałe rosną w Uskorzu Małym i w Świdnicy. Pień został oznakowany ogromną, widoczną z daleka tabliczką.

Śmiałowice - pień pomnikowej morwy zimąŚmiałowice - pień pomnikowej morwy białejŚmiałowice - tabliczka na pomnikowej morwie

Stan zdrowotny okazu nie jest zadowalający, pusty w środku pień ulega rozszczepieniu. Katastrofie zapobiega zamontowana przed laty klamra spinająca dwa ogromne konary, która obecnie wrzyna się w tkankę drzewa.

klamra spinająca konary pomnikowej morwy w Śmiałowicachśruba spinająca klamrę na pomnikowej morwie

Gdy już zakończymy podziwianie unikalnego pomnika przyrody warto również przyjrzeć się pobliskiej świątyni. Kościół pw. św. Wawrzyńca został wzniesiony w poł. XIII w., potem był kilkukrotnie przebudowywany z zachowaniem części oryginalnych murów. Zanim wejdziemy na ogrodzony teren przykościelny trzeba zwrócić uwagę na krzyż pojednania (pokutny) i gotyckie sakramentarium z piaskowca, ulokowane na prawo od bramy.

brama kościoła w ŚmiałowicachŚmiałowice - krzyż pojednania i sakramentarium

Na murach kościoła znajduje się bogaty zespół całopostaciowych płyt nagrobnych i epitafiów z XV i XVI w.

płyty nagrobne na kościele w Śmiałowicach

Najcenniejsza płyta pary małżeńskiej Nicolausa von Seidlitz von Fürstenau oraz jego żony Anny von Groecz, zmarłych około 1558 roku, znajduje się wewnątrz świątyni. Została wykonana w stylu późnogotyckim, charakteryzuje się bardzo wysokim reliefem, w niektórych partiach przechodzącym w pełną rzeźbę.

Śmiałowice - płyta nagrobna małżeństwa von Seidlitz Śmiałowice - płyta nagrobna Nicolausa von Seidlitz i Anny von Groecz

Śmiałowice mogą się poszczycić jeszcze jednym pomnikiem przyrody –  jest nim dąb szypułkowy o nazwie Śmiałek. Rośnie w północnej części wsi, pośrodku polany sportowo – rekreacyjnej, w pobliżu przepływającej obok rzeki Bystrzycy.

GPS N 50°54′21.8″ , E 16°32′57.2″

Śmiałowice - pomnikowy dąb Śmiałek zimąŚmiałowice - pomnikowy dąb szypułkowy latemŚmiałowice - pomnikowy dąb szypułkowy zimą

Śmiałowice - pomnikowy dąb latem

Śmiałowice - dąb Śmiałek zimą

Śmiałowice - pomnikowy dąb Śmiałek latem

Śmiałowice - pomnikowy dąb zimą

„Śmiałek” mierzy w obwodzie 599 cm, wysokość dębu 22 metry, ochroną pomnikową objęty od sierpnia 2008 r. Pień okazu oznakowano dużą tabliczką, podobną do tej umieszczonej na morwie.

Śmiałowice - pień pomnikowego dębuŚmiałowice - pomiar obwodu Śmiałkatabliczka na dębie Śmiałek

Pomniki przyrody w gminie Wołów.

Gmina miejsko – wiejska Wołów leży w odległości ok. 40 – 50 km na północny zachód od Wrocławia, w zakolu Odry, która stanowi jej południową i zachodnią granicę. Administracyjnie stanowi część województwa dolnośląskiego oraz powiatu wołowskiego. W strukturze użytkowania gruntów przeważają tereny rolnicze (49%), lasy stanowią 41% powierzchni. Bogate walory przyrodnicze gminy zostały podkreślone utworzeniem w 1994 r. Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” (80% powierzchni PK leży na terenach gminy Wołów). Mimo tego lista pomników przyrody gminy Wołów jest stosunkowo krótka. W rejestrze figuruje 9 pomnikowych drzew i 3 głazy narzutowe. W mieście – siedzibie władz gminnych i powiatowych, pomnikiem przyrody jest piękny platan klonolistny. Rośnie on w parku przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw Komendy Powiatowej Policji.

GPS N 51°20’12″ , E 16°38’34″

 

Platan mierzy w obwodzie 588 cm, wysokość drzewa 29 metrów.

Na starym cmentarzu ewangelickim w pobliskiej wsi Uskorz Mały pomnikiem przyrody jest … morwa biała. Na Dolnym Śląsku tylko 2 morwy białe objęto ochroną pomnikową (druga rośnie w Świdnicy).

GPS N 51°19’38″ , E 16°40’40″

Tutejszy okaz mierzy w obwodzie aż 407 cm (najstarsza morwa w Sulechowie ma 425 cm), wysokość drzewa 20 metrów. Mimo sędziwego wieku drzewo nadal owocuje.

Olbrzymi dąb szypułkowy rośnie na skraju lasu (oddz. 249f), przy cieku wodnym, ok. 350 m od drogi Proszkowa – Gródek.

GPS N 51°23’04″ , E 16°46’02″

Ten najgrubszy w gminie dąb mierzy w obwodzie 640 cm, wysokość okazu 30 metrów.

W pobliskich Siodłkowicach pomnikiem przyrody jest miłorząb dwuklapowy. Rośnie w centrum wsi, tuż przy zabudowaniach folwarcznych.

GPS N 51°23’22″ , E 16°45’02″

Pień tego okazu mierzy w pierśnicy 350 cm, wysokość drzewa 22 metry.

W zachodniej części Starego Wołowa istnieje park z wieloma sędziwymi drzewami. Pomnikiem przyrody jest tu ponoć jesion wyniosły o obwodzie 412 cm, jednak ze względu na brak oznakowania i stan zaniedbania parku (w lecie istna dżungla) nie udało mi się go jednoznacznie zidentyfikować.

Przy drodze Wrzosy – Rudno, obok stawów hodowlanych, rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe. Pierwszy o obwodzie 485 cm rośnie po prawej stronie drogi.

GPS N 51°21’35″ , E 16°34’44″

Drugi o obwodzie 477 cm rośnie nad brzegiem stawu , po lewej stronie drogi, w odległości ok 100 m od pierwszego.

GPS N 51°21’33″ , E 16°34’41″

Dość trudna do odnalezienia jest pomnikowa sosna pospolita „Matka”. Rośnie przy leśnej drodze (oddz. 238a) na południe od wsi Dębno, niedaleko stawów hodowlanych.

GPS N 51°19’07″ , E 16°32’17″

Okaz mierzy w obwodzie 292 cm, wysokość drzewa 24 metry.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm rośnie w lesie (oddz. 360f), przy drodze prowadzącej od wsi Prawików w kierunku starej przeprawy promowej na Odrze.

GPS N 51°14’13″ , E 16°30’07″

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Wołów reprezentują 3 głazy narzutowe leżące w Wołowie oraz na terenach leśnych przy miejscowościach Miłcz i Sławowice. Zostały dokładnie opisane w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Wołów„.