Pomniki przyrody w gminie Wołów.

Gmina miejsko – wiejska Wołów leży w odległości ok. 40 – 50 km na północny zachód od Wrocławia, w zakolu Odry, która stanowi jej południową i zachodnią granicę. Administracyjnie stanowi część województwa dolnośląskiego oraz powiatu wołowskiego. W strukturze użytkowania gruntów przeważają tereny rolnicze (49%), lasy stanowią 41% powierzchni. Bogate walory przyrodnicze gminy zostały podkreślone utworzeniem w 1994 r. Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” (80% powierzchni PK leży na terenach gminy Wołów). Mimo tego lista pomników przyrody gminy Wołów jest stosunkowo krótka. W rejestrze figuruje 9 pomnikowych drzew i 3 głazy narzutowe. W mieście – siedzibie władz gminnych i powiatowych, pomnikiem przyrody jest piękny platan klonolistny. Rośnie on w parku przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw Komendy Powiatowej Policji.

GPS N 51°20’12″ , E 16°38’34″

 

Platan mierzy w obwodzie 588 cm, wysokość drzewa 29 metrów.

Na starym cmentarzu ewangelickim w pobliskiej wsi Uskorz Mały pomnikiem przyrody jest … morwa biała. Na Dolnym Śląsku tylko 2 morwy białe objęto ochroną pomnikową (druga rośnie w Świdnicy).

GPS N 51°19’38″ , E 16°40’40″

Tutejszy okaz mierzy w obwodzie aż 407 cm (najstarsza morwa w Sulechowie ma 425 cm), wysokość drzewa 20 metrów. Mimo sędziwego wieku drzewo nadal owocuje.

Olbrzymi dąb szypułkowy rośnie na skraju lasu (oddz. 249f), przy cieku wodnym, ok. 350 m od drogi Proszkowa – Gródek.

GPS N 51°23’04″ , E 16°46’02″

Ten najgrubszy w gminie dąb mierzy w obwodzie 640 cm, wysokość okazu 30 metrów.

W pobliskich Siodłkowicach pomnikiem przyrody jest miłorząb dwuklapowy. Rośnie w centrum wsi, tuż przy zabudowaniach folwarcznych.

GPS N 51°23’22″ , E 16°45’02″

Pień tego okazu mierzy w pierśnicy 350 cm, wysokość drzewa 22 metry.

W zachodniej części Starego Wołowa istnieje park z wieloma sędziwymi drzewami. Pomnikiem przyrody jest tu ponoć jesion wyniosły o obwodzie 412 cm, jednak ze względu na brak oznakowania i stan zaniedbania parku (w lecie istna dżungla) nie udało mi się go jednoznacznie zidentyfikować.

Przy drodze Wrzosy – Rudno, obok stawów hodowlanych, rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe. Pierwszy o obwodzie 485 cm rośnie po prawej stronie drogi.

GPS N 51°21’35″ , E 16°34’44″

Drugi o obwodzie 477 cm rośnie nad brzegiem stawu , po lewej stronie drogi, w odległości ok 100 m od pierwszego.

GPS N 51°21’33″ , E 16°34’41″

Dość trudna do odnalezienia jest pomnikowa sosna pospolita „Matka”. Rośnie przy leśnej drodze (oddz. 238a) na południe od wsi Dębno, niedaleko stawów hodowlanych.

GPS N 51°19’07″ , E 16°32’17″

Okaz mierzy w obwodzie 292 cm, wysokość drzewa 24 metry.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm rośnie w lesie (oddz. 360f), przy drodze prowadzącej od wsi Prawików w kierunku starej przeprawy promowej na Odrze.

GPS N 51°14’13″ , E 16°30’07″

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Wołów reprezentują 3 głazy narzutowe leżące w Wołowie oraz na terenach leśnych przy miejscowościach Miłcz i Sławowice. Zostały dokładnie opisane w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Wołów„.

Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Wołów.

Gmina Wołów leży w odległości około 40 km na północny – zachód od Wrocławia, w zakolu rzeki Odry. Na ukształtowanie powierzchni terenu gminy wpływ miały zlodowacenia i działalność Odry. Obszar pokrywają haloceńskie osady rzeczne (piaski, żwiry i mułki) o miąższości średnio 6 m oraz starsze, plejstoceńskie związane z okresem zlodowacenia. Miąższość osadów lodowcowych i polodowcowych dochodzi tu do 70 m, oprócz drobnych frakcji piaszczysto –  żwirowych, w glinach zwałowych znajdują się duże eratyki.  Wiele z nich odsłania się na powierzchni, jednak tylko trzy egzemplarze ogłoszono pomnikami przyrody, mając na uwadze wartości przyrodnicze i naukowe.

Pierwszy z nich znajduje się w Wołowie, na skwerze, naprzeciw dworca kolejowego (skrzyżowanie ulic Kolejowej i Obrońców Lwowa)

GPS  N 51°20′02.11″ , E 16°38′02.59″

Obwód granitowego głazu wynosi 470 cm, wysokość 120 cm.

Drugi pomnikowy eratyk leży w Miłczu, na zarastającej łące na granicy lasu, ok. 350 – 400 m od drogi Miłcz – Miłcz Leśny. Do głazu można dojść z leśnego parkingu znajdującego się przed wjazdem do Miłcza. Początkowo idziemy 150 m czarnym szlakiem, skręcamy w pierwszą leśną drogę w lewo, po ok. 300 m skręcamy w lewo i idziemy do granicy lasu.

GPS  N 51°21′55.26″ , E 16°42′41.12″

Obwód granitowego głazu 750 cm, wystaje 80 cm nad poziom gruntu.

Idąc od wspomnianego parkingu czarnym szlakiem w kierunku Sławowic, dotrzemy do trzeciego pomnikowego głazu narzutowego. Gdy nie mamy ochoty na 1,5 km wędrówkę po lesie, możemy podjechać do leśnego parkingu przy drodze Garwół – Sławowice (200 m przed zabudowaniami) lub zaparkować auto przy nowo utwardzonej leśnej drodze 400 m wcześniej. Głaz leży w lesie ok. 20 m od szlaku.

GPS  N 51°21′44.53″ , E 16°43′39.55″

Głaz z gruboziarnistego granitu mierzy w obwodzie 755 cm, wysokość ok. 1,5 metra.

Szkoda, że ani jeden z ww. głazów nie został w żaden sposób oznakowany. Tabliczka lub informacja namalowana na głazie, z pewnością zwróciłaby uwagę turystów nie zaznajomionych z tematem.