Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Wołów.

Gmina Wołów leży w odległości około 40 km na północny – zachód od Wrocławia, w zakolu rzeki Odry. Na ukształtowanie powierzchni terenu gminy wpływ miały zlodowacenia i działalność Odry. Obszar pokrywają haloceńskie osady rzeczne (piaski, żwiry i mułki) o miąższości średnio 6 m oraz starsze, plejstoceńskie związane z okresem zlodowacenia. Miąższość osadów lodowcowych i polodowcowych dochodzi tu do 70 m, oprócz drobnych frakcji piaszczysto –  żwirowych, w glinach zwałowych znajdują się duże eratyki.  Wiele z nich odsłania się na powierzchni, jednak tylko trzy egzemplarze ogłoszono pomnikami przyrody, mając na uwadze wartości przyrodnicze i naukowe.

Pierwszy z nich znajduje się w Wołowie, na skwerze, naprzeciw dworca kolejowego (skrzyżowanie ulic Kolejowej i Obrońców Lwowa)

GPS  N 51°20′02.11″ , E 16°38′02.59″

Obwód granitowego głazu wynosi 470 cm, wysokość 120 cm.

Drugi pomnikowy eratyk leży w Miłczu, na zarastającej łące na granicy lasu, ok. 350 – 400 m od drogi Miłcz – Miłcz Leśny. Do głazu można dojść z leśnego parkingu znajdującego się przed wjazdem do Miłcza. Początkowo idziemy 150 m czarnym szlakiem, skręcamy w pierwszą leśną drogę w lewo, po ok. 300 m skręcamy w lewo i idziemy do granicy lasu.

GPS  N 51°21′55.26″ , E 16°42′41.12″

Obwód granitowego głazu 750 cm, wystaje 80 cm nad poziom gruntu.

Idąc od wspomnianego parkingu czarnym szlakiem w kierunku Sławowic, dotrzemy do trzeciego pomnikowego głazu narzutowego. Gdy nie mamy ochoty na 1,5 km wędrówkę po lesie, możemy podjechać do leśnego parkingu przy drodze Garwół – Sławowice (200 m przed zabudowaniami) lub zaparkować auto przy nowo utwardzonej leśnej drodze 400 m wcześniej. Głaz leży w lesie ok. 20 m od szlaku.

GPS  N 51°21′44.53″ , E 16°43′39.55″

Głaz z gruboziarnistego granitu mierzy w obwodzie 755 cm, wysokość ok. 1,5 metra.

Szkoda, że ani jeden z ww. głazów nie został w żaden sposób oznakowany. Tabliczka lub informacja namalowana na głazie, z pewnością zwróciłaby uwagę turystów nie zaznajomionych z tematem.