Pomnikowy głaz k. wsi Jezierzyce (gm. Śmigiel, wielkopolskie)

W epoce lodowej (plejstocenie) ponad 90% powierzchni obecnej Polski pokrył lądolód skandynawski. Lodowiec, oprócz wody w stanie stałym, transportował ogromne ilości materiału skalnego różnych frakcji: od drobnego piasku i żwiru, poprzez różnych wielkości kamieni, do ogromnych głazów. Po ustąpieniu (wytopieniu) lodu przywleczony materiał został zdeponowany najczęściej w postaci tzw. gliny zwałowej. Kamienie i większe głazy (eratyki) zbierane przez rolników z pól uprawnych to przeważnie fragmenty skał, których pierwotna lokalizacja to odległa o setki kilometrów Skandynawia. Czasami się zdarza, że zalegający na gruntach ornych głaz narzutowy jest zbyt masywny by usunąć go z pola i zalega na nim, przeszkadzając w pracach rolnych. Taka sytuacja ma miejsce w Jezierzycach, niewielkiej wsi położonej na wschodnim krańcu gminy Śmigiel (powiat kościański, wielkopolskie), nad jeziorem Jezierzyckim. Ogromny eratyk leży na polu, ok. 440 m na południowy – zachód od ostatnich zabudowań wsi.

GPS  N 51°58’30.3″ , E 16°42’04.8″

pomnikowy głaz leżący na polu we wsi JezierzyceJezierzyce - pomnikowy głazautor artykułu przed pomnikowym głazem w Jezierzycachpomnikowy eratyk k. wsi Jezierzyce

Głaz z Jezierzyc nazywany Diabelskim Kamieniem mierzy w obwodzie 13 metrów, wysokość ok.1,5 metra.

Jezierzyce w gminie Śmigiel - pomnikowy eratykJezierzyce - pomnikowy eratykJezierzyce w gminie Śmigiel - pomnikowy głaz
autor artykułu przed pomnikowym eratykiem w Jezierzycach

Opisywany narzutniak jest od 1998 r. chroniony jako pomnik przyrody nieożywionej. Poszukiwanie głazu należy zaplanować na okres poza wegetacją uprawianych roślin.

pomnikowy głaz k. wsi JezierzyceJezierzyce - zbliżenie pomnikowego głazu

Materiał budujący eratyk to gruboziarnisty granit skandynawski.

zbliżenie powierzchni pomnikowego głazu

Dąb Żegrowiak z Żegrowa (gm. Śmigiel, wielkopolskie)

W oddalonej o 5 km od Śmigla wsi Żegrowo znajduje się unikalne w powiecie kościańskim (wielkopolskie) skupienie wiekowych dębów. Ochroną pomnikową objęto tu 12 dębów szypułkowych, a najokazalszy z nich o nazwie „Żegrowiak” mierzy w obwodzie niemal 8 metrów.

otoczenie dębu Żegrowiak

Drzewo rośnie tuż przy zakręcie drogi prowadzącej ze Śmigla do Żegrowa, na gruntach leśnych w oddz. 114 b.

GPS N 52°01’53″ , E 16°28’51″

Żegrowo - dąb Żegrowiakdąb Żegrowiak z Żegrowa

Obok drzewa ustawiono tablicę na której umieszczono jego nazwę, lokalizację (oddz. 114 b), wysokość (24 m), obwód (810 cm) i szacunkowy wiek – 500 lat. Według pomiarów dokonanych w 2014 r. przez autorów książki „Drzewa Polski” Żegrowiak mierzy w pierśnicy 785 cm, podano też szacunkowy wiek – 400 lat.

tablica przed dębem Żegrowiak

Na pniu tego ogromnego dębu wisi klasyczna tabliczka z napisem „Pomnik Przyrody” oraz obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niestety, drzewo znajduje się w złej kondycji zdrowotnej – wnętrze pnia w znacznym stopniu jest wypróchniałe, odłamują się kolejne gałęzie.

tabliczka na dębie Żegrowiakpomnikowy dąb Żegrowiakpień dębu Żegrowiak

Naprzeciwko Żegrowiaka rosną dwa pomnikowe dęby o obwodach 550 i 510 cm i szacowanym wieku 200 lat.

Żegrowo - pomnikowe dęby rosnące naprzeciw Żegrowiakapnie pomnikowych dębów rosnących naprzeciw Żegrowiaka

Niedaleko Żegrowiaka znajduje się brama do zespołu dworskiego otoczonego parkiem o powierzchni 3,60 ha. Tuż za nią znajdują się okazałe cisy pospolite, przy ścieżce prowadzącej do pałacu rośnie 6 pomnikowych dębów o obwodach 400 – 555 cm i szacunkowym wieku ponad 200 lat.

brama parkowa w ŻegrowieŻegrowo - szpaler pomnikowych dębów w parkuszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu Iszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu IIszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu IIIszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu IVszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu Vpomnikowy dąb rosnący przy pałacu w ŻegrowieŻegrowo - szpaler pomnikowych dębów

Pałac wybudowano w drugiej połowie XIX w., dawniej stanowił siedzibę nadleśnictwa, potem leśnictwa, obecnie wydaje się opuszczony. Przy drodze zachowały się resztki drugiej bramy parkowej.

pałac w Żegrowiebrama wjazdowa na teren parku przypałacowego w Żegrowie

Dwa kolejne pomnikowe dęby rosną naprzeciw siebie (po obu stronach drogi), ok. 60 metrów od bramy parkowej.

Żegrowo - para pomnikowych dębów

Dąb po południowej stronie drogi (tej samej co pałac) mierzy w obwodzie 692 cm, wysokość okazu 22 metry.

pień pomnikowego dębu rosnącego po południowej stronie drogi w Żegrowie

Drugi egzemplarz posiada pień o obwodzie 510 cm, wysokość drzewa 28 metrów.

pomnikowy dąb rosnący po północnej stronie drogi w Żegrowiepień pomnikowego dębu rosnącego po północnej stronie drogi w Żegrowie