Dąb Bolek z Leszna (wielkopolskie).

Lista pomników przyrody Leszna – dużego miasta na prawach powiatu w województwie wielkopolskim – jest wyjątkowo krótka i liczy zaledwie 3 pozycje. To tylko pozornie nikła liczba – mając na względzie fakt, że dwa z nich to grupowe pomniki przyrody – w sumie ilość chronionych ustawowo drzew przekracza tu setkę. Oprócz opisanego w poprzednim artykule Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki  ochroną pomnikową objęto jeszcze 3 lipy drobnolistne, rosnące przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela (więcej o nich na końcu artykułu) oraz pojedynczy okaz dębu szypułkowego. Wspomniany dąb o nazwie „Bolek” rośnie w centrum miasta, przy placu Jana Metziga.

Leszno - pomnikowy dąb Bolekdąb Bolek z Leszna wczesną wiosnądąb Bolek z LesznaLeszno - dąb Bolek wczesną wiosnądąb Bolek na pl. Metziga w Lesznie

Rosnąc samotnie jako soliter, „Bolek” wykształcił piękną, wyjątkowo szeroką koronę o rozpiętości ok. 25 metrów.

Leszno - dąb Bolek

Pomnikowe drzewo otoczono niewysokim, metalowym płotkiem, na którym powieszono tablicę opisującą nazwę drzewa i jego podstawowe parametry. Według niej „Bolek” został posadzony jako „Dąb Pokoju” 19 kwietnia 1871 r. (czyli liczy sobie ponad 150 lat). Co ciekawe na starszej tablicy jego wiek szacowano na 350 – 400 lat. Cezary Pacyniak – autor książki „Najstarsze drzewa Polski” określił wiek tego drzewa na prawie 260 lat.

pień dębu Bolekpomnik przyrody - dąb Bolek z Lesznatablica przy dębie Bolek

Obwód omawianego dębu wynosi 525 cm, wysokość okazu 28 metrów. Ochroną pomnikową zostało objęte już w 1956 r. Drzewo charakteryzuje się dobrą kondycją zdrowotną.

pień pomnikowego dębu Bolek

Wspomniane na początku artykułu 3 pomnikowe lipy drobnolistne rosną w otoczeniu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, przy ul. Bolesława Chrobrego. Obwód pomnikowych okazów wynosi 260, 310, 360 cm, wysokość drzew ok. 21 m. Lipy nie zostały oznakowane stosownymi tabliczkami.

Leszno - pomnikowa lipapomnikowe lipy przy kościele św. Jana w Leszniepomnikowa lipa rosnąca przy kościele w Leszniepień pomnikowej lipy z LesznaLeszno - jedna z pomnikowych lippomnikowa lipa w otoczeniu kościoła św. Jana w LesznieLeszno - pień pomnikowej lipy

Park Miejski przy pl. Kościuszki w Lesznie.

Historia parku przy pl. Kościuszki w Lesznie (wielkopolskie) sięga XVII w., ogród w stylu włoskim przylegał wtedy do renesansowego pałacu należącego do rodu Leszczyńskich. Po pożarze w 1656 pałac został odbudowany, w w 1707 r. ponownie spłonął. Budowlę gruntownie przebudowano do obecnej postaci w latach 1750-1760, w stylu barokowym, na planie wydłużonego prostokąta. Aktualnie znajdują się w nim siedziby urzędów administracji publicznej.

Pałac Sułkowskich w Lesznie

Na przestrzeni lat (wraz ze zmieniającą się modą) park ulegał różnym przekształceniom. Obecnie posiada charakter niewielkiego parku krajobrazowego o powierzchni ok. 1.5 ha, ze stawem i asfaltowymi alejkami.

Park Miejski w Lesznie, na drugim planie Pałac SułkowskichPark Miejski w Lesznie, w tle Pałac Sułkowskichstaw w Parku Miejskim w LeszniePark Miejski w Lesznie

Drzewostan parku od 1998 r. w całości jest chroniony jako grupowy pomnik przyrody. Składa się ze 117 szt. drzew, reprezentujących 26 gatunków, zarówno tych krajowych jak i rzadkich egzotycznych taksonów. W narożnikach parku rosną okazałe platany klonolistne o obwodach 270 – 400 cm.

grupa platanów rosnący przy Placu Kościuszki w LeszniePark Miejski w Lesznie - grupa okazałych platanówgrupa platanów w narożniku Parku Miejskiego w LeszniePark Miejski w Lesznie - okazałe platanyPark Miejski w Lesznie - platan klonolistnysamotny platan w narożniku Parku Miejskiego w LeszniePark Miejski w Lesznie - pień okazałego platana

W wewnętrznej części parku kolejne ciekawe drzewa, część z nich osiągnęła już okazałe rozmiary – inne jeszcze młode, są nie mniej interesujące ze względu na rzadkość występowania. Na niektórych drzewach wiszą tabliczki z nazwa gatunkową.

Park Miejski w Lesznie fotografowany latem

Dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm, rosnący blisko pałacu, należy (obok platanów) do najgrubszych okazów w drzewostanie parkowym.

Park Miejski w Lesznie - okazały dąb szypułkowyPark Miejski w Lesznie - pień okazałego dębu

Rosnący obok miłorząb dwuklapowy opisywany jest jako jedyny egzemplarz tego gatunku w Lesznie.

Park Miejski w Lesznie - miłorząb dwuklapowy i dąb szypułkowyPark Miejski w Lesznie - miłorząb dwuklapowyPark Miejski w Lesznie - pień miłorzębu

Z kilkunastu okazów klonów najciekawszy jest klon jawor w odmianie purpurowej.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie Pendula i klon w odmianie purpurowej

Widoczne po prawej stronie zdjęcia powyżej drzewo to buk pospolity w odmianie Pendula.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie Pendula

Bliżej pałacu, obok dębu, rośnie buk pospolity w odmianie purpurowej.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie purpurowejPark Miejski w Lesznie - pień okazałego buka

Na trawniku rośnie niewielki jeszcze okaz rzadko spotykanego ambrowca amerykańskiego, zwanego też balsamicznym. Jego liście intensywnie przebarwiają się jesienią.

Park Miejski w Lesznie - ambrowiec amerykański latemPark Miejski w Lesznie - ambrowiec amerykański wczesną wiosnąowoce i liście ambrowca amerykańskiego

Glediczję (iglicznię) trójcierniową łatwo rozpoznać po charakterystycznych owocach w kształcie długich, poskręcanych strąków.

Park Miejski w Lesznie - iglicznia trójcierniowa wczesną wiosnąPark Miejski w Lesznie - iglicznia trójcierniowa latemwiszące na drzewie owoce igliczni trójcierniowejowoc igliczni trójcierniowej

Tuż za iglicznią rośnie cypryśnik błotny. To gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, porastający głównie błotniste tereny Florydy. W założeniach parkowych zwykle sadzony jest blisko wody lub na terenie podmokłym, wykształca wtedy charakterystyczne korzenie oddechowe – pneumatofory. Tutaj rośnie na suchym stanowisku i pneumatoforów nie zaobserwujemy. W Wikipedii szczególną właściwość tego gatunku przypisano błędnie miłorzębowi dwuklapowemu.

Park Miejski w Lesznie - cypryśnik błotnyPark Miejski w Lesznie - pień cypryśnika błotnego

Do tej samej rodziny cyprysowatych należy metasekwoja chińska. Podobnie jak wspomniany wcześniej miłorząb dwuklapowy nazywana jest żywą skamieniałością.

Park Miejski w Lesznie - metasekwoja chińskaPark Miejski w Lesznie - metasekwoja chińska wczesną wiosnąPark Miejski w Lesznie - pień metasekwoi chińskiej

Warte uwagi są również okazałe kasztanowce.

Park Miejski w Lesznie - okazały kasztanowiec

Z gatunków rodzimych wyróżnia się strzelisty jesion wyniosły.

Park Miejski w Lesznie - jesion wyniosły

Długowieczny cisy pospolite występują tu w formie krzewiastej.

Park Miejski w Lesznie - skupisko cisa pospolitego

Przy alejkach parkowych ustawiono pomniki upamiętniające Powstańców Wielkopolskich oraz poległych w czasie wojny harcerzy.

Park Miejski w Lesznie - pomnik poświęcony Powstańcom WielkopolskimPark Miejski w Lesznie - pomnik poświęcony harcerzom