Park Miejski przy pl. Kościuszki w Lesznie.

Historia parku przy pl. Kościuszki w Lesznie (wielkopolskie) sięga XVII w., ogród w stylu włoskim przylegał wtedy do renesansowego pałacu należącego do rodu Leszczyńskich. Po pożarze w 1656 pałac został odbudowany, w w 1707 r. ponownie spłonął. Budowlę gruntownie przebudowano do obecnej postaci w latach 1750-1760, w stylu barokowym, na planie wydłużonego prostokąta. Aktualnie znajdują się w nim siedziby urzędów administracji publicznej.

Pałac Sułkowskich w Lesznie

Na przestrzeni lat (wraz ze zmieniającą się modą) park ulegał różnym przekształceniom. Obecnie posiada charakter niewielkiego parku krajobrazowego o powierzchni ok. 1.5 ha, ze stawem i asfaltowymi alejkami.

Park Miejski w Lesznie, na drugim planie Pałac SułkowskichPark Miejski w Lesznie, w tle Pałac Sułkowskichstaw w Parku Miejskim w LeszniePark Miejski w Lesznie

Drzewostan parku od 1998 r. w całości jest chroniony jako grupowy pomnik przyrody. Składa się ze 117 szt. drzew, reprezentujących 26 gatunków, zarówno tych krajowych jak i rzadkich egzotycznych taksonów. W narożnikach parku rosną okazałe platany klonolistne o obwodach 270 – 400 cm.

grupa platanów rosnący przy Placu Kościuszki w LeszniePark Miejski w Lesznie - grupa okazałych platanówgrupa platanów w narożniku Parku Miejskiego w LeszniePark Miejski w Lesznie - okazałe platanyPark Miejski w Lesznie - platan klonolistnysamotny platan w narożniku Parku Miejskiego w LeszniePark Miejski w Lesznie - pień okazałego platana

W wewnętrznej części parku kolejne ciekawe drzewa, część z nich osiągnęła już okazałe rozmiary – inne jeszcze młode, są nie mniej interesujące ze względu na rzadkość występowania. Na niektórych drzewach wiszą tabliczki z nazwa gatunkową.

Park Miejski w Lesznie fotografowany latem

Dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm, rosnący blisko pałacu, należy (obok platanów) do najgrubszych okazów w drzewostanie parkowym.

Park Miejski w Lesznie - okazały dąb szypułkowyPark Miejski w Lesznie - pień okazałego dębu

Rosnący obok miłorząb dwuklapowy opisywany jest jako jedyny egzemplarz tego gatunku w Lesznie.

Park Miejski w Lesznie - miłorząb dwuklapowy i dąb szypułkowyPark Miejski w Lesznie - miłorząb dwuklapowyPark Miejski w Lesznie - pień miłorzębu

Z kilkunastu okazów klonów najciekawszy jest klon jawor w odmianie purpurowej.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie Pendula i klon w odmianie purpurowej

Widoczne po prawej stronie zdjęcia powyżej drzewo to buk pospolity w odmianie Pendula.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie Pendula

Bliżej pałacu, obok dębu, rośnie buk pospolity w odmianie purpurowej.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie purpurowejPark Miejski w Lesznie - pień okazałego buka

Na trawniku rośnie niewielki jeszcze okaz rzadko spotykanego ambrowca amerykańskiego, zwanego też balsamicznym. Jego liście intensywnie przebarwiają się jesienią.

Park Miejski w Lesznie - ambrowiec amerykański latemPark Miejski w Lesznie - ambrowiec amerykański wczesną wiosnąowoce i liście ambrowca amerykańskiego

Glediczję (iglicznię) trójcierniową łatwo rozpoznać po charakterystycznych owocach w kształcie długich, poskręcanych strąków.

Park Miejski w Lesznie - iglicznia trójcierniowa wczesną wiosnąPark Miejski w Lesznie - iglicznia trójcierniowa latemwiszące na drzewie owoce igliczni trójcierniowejowoc igliczni trójcierniowej

Tuż za iglicznią rośnie cypryśnik błotny. To gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, porastający głównie błotniste tereny Florydy. W założeniach parkowych zwykle sadzony jest blisko wody lub na terenie podmokłym, wykształca wtedy charakterystyczne korzenie oddechowe – pneumatofory. Tutaj rośnie na suchym stanowisku i pneumatoforów nie zaobserwujemy. W Wikipedii szczególną właściwość tego gatunku przypisano błędnie miłorzębowi dwuklapowemu.

Park Miejski w Lesznie - cypryśnik błotnyPark Miejski w Lesznie - pień cypryśnika błotnego

Do tej samej rodziny cyprysowatych należy metasekwoja chińska. Podobnie jak wspomniany wcześniej miłorząb dwuklapowy nazywana jest żywą skamieniałością.

Park Miejski w Lesznie - metasekwoja chińskaPark Miejski w Lesznie - metasekwoja chińska wczesną wiosnąPark Miejski w Lesznie - pień metasekwoi chińskiej

Warte uwagi są również okazałe kasztanowce.

Park Miejski w Lesznie - okazały kasztanowiec

Z gatunków rodzimych wyróżnia się strzelisty jesion wyniosły.

Park Miejski w Lesznie - jesion wyniosły

Długowieczny cisy pospolite występują tu w formie krzewiastej.

Park Miejski w Lesznie - skupisko cisa pospolitego

Przy alejkach parkowych ustawiono pomniki upamiętniające Powstańców Wielkopolskich oraz poległych w czasie wojny harcerzy.

Park Miejski w Lesznie - pomnik poświęcony Powstańcom WielkopolskimPark Miejski w Lesznie - pomnik poświęcony harcerzom

Pomniki przyrody w Jedlinie – Zdroju.

Jedlina – Zdrój jest miastem i gminą uzdrowiskową w powiecie wałbrzyskim, położoną na styku Gór Wałbrzyskich, doliny rzeki Bystrzycy i Gór Sowich. 

Tutejszy Zakład Przyrodoleczniczy specjalizuje się w schorzeniach układu krążenia, chorobach narządu ruchu oraz układu oddechowego, trawiennego, moczowego, wydzielania wewnętrznego i przemiany materii. 

Na terenie gminy ochroną pomnikową objęto 5 drzew. Pierwsze z nich – cis pospolity – rośnie przed budynkiem Domu Zdrojowego.

GPS N 50°43′42.67″ , E 16°20′42.78″

Cis jest wysoki na 7 metrów, w formie dwupiennej o obwodzie 74 + 69 cm.

Przy ulicy Poznańskiej 3, za ogrodzeniem „Śnieżynki”, rośnie pomnikowa sosna limba.

GPS N 50°43′29.12″ , E 16°20′46.43″

Drzewo jest wysokie na 15 metrów, posiada pień oznaczony tabliczką o obwodzie 116 cm.

Na klombie przy ulicy Cmentarnej 1 rosną dwa pomnikowe drzewa : sosna limba i ambrowiec amerykański.

GPS N 50°43′17.55″ , E 16°20′53.17″

 

 

 

 

 

 

 

Pień sosny limby mierzy w pierśnicy 160 cm.

Jedyny na Dolnym Śląsku pomnikowy ambrowiec amerykański mierzy w obwodzie 145 cm.

Ostatnie pomnikowe drzewo – tulipanowiec amerykański – rośnie na terenie posesji przy ulicy Warszawskiej 3.

GPS N 50°43′48.93″ , E 16°20′33.89″

Pień tulipanowca (więcej o tulipanowcach tutaj) mierzy w obwodzie 213 cm, wysokość drzewa 25 metrów, brak tabliczki.

W dzielnicy Kamieńsk, w pobliżu stacji PKP Jedlina Górna znajduje się pomnik przyrody nieożywionej – nieczynny łom odsłaniający komin wulkaniczny.