Park Zdrojowy w Polanicy – Zdroju (pow. kłodzki, dolnośląskie).

Polanica – Zdrój, tak jak każde liczące się miasto uzdrowiskowe, posiada rozległe tereny zielone. Położony w centrum miasta Park Zdrojowy znajduje się w sąsiedztwie najstarszych budynków sanatoryjnych, kształtuje właściwy mikroklimat kurortu oraz służy mieszkańcom, kuracjuszom i turystom jako miejsce spacerów, odpoczynku i relaksu. Został utworzony w 1906 r. i ze względu na unikalny charakter kompozycyjny oraz wartości przyrodnicze został wpisany w 1991 r. do rejestru zabytków. Założenie parkowe o powierzchni ponad 13 ha podzielone jest na Park Centralny, Park Szachowy, Park Józefa oraz opisany w poprzednim artykule Park Różaneczników. W drzewostanie parku wyróżnia się wiele gatunków egzotycznych, część z nich otoczono ochroną pomnikową (łącznie rośnie tu 13 pomnikowych okazów i skupina pomnikowych różaneczników).

Zwiedzanie Parku Zdrojowego w poszukiwaniu pomnikowych drzew rozpoczniemy od narożnika Parku Józefa (skrzyżowanie ulic Zdrojowej i Matuszewskiego), tu przywita nas figura doktora Józefa Matuszewskiego.

figura Józefa Matuszewskiego na skraju parku Spacerując równoległą alejką do ul. Matuszewskiego mijamy dwa drzewa (choinę i cyprysik) oznaczone tabliczką, ale nie będące pomnikami przyrody; na trawniku w głębi parku kolejne rzeźby. Dochodzimy do skrzyżowania ulic Matuszewskiego i Konopnickiej, alejki w prawo doprowadzą nas do opisanej w poprzednim artykule pomnikowej skupiny różaneczników, my zaś w lewo na tyły sanatorium „Wielka Pieniawa”, tam na skwerku rośnie pomnikowy klon jawor.

pomnikowy jawor na tyłach sanatorium Wielka Pieniawa Drzewo mierzy w obwodzie 317 cm, wysokość klonu 24 metry.

pień pomnikowego jawora na tle sanatorium Wielka Pieniawapień pomnikowego jawora z Polanicy-Zdroju

Przy bocznym wejściu do Zakładu Przyrodoleczniczego znajduje się grupa 3 pomnikowych żywotników olbrzymich o obwodach 220, 191, 238 cm; wysokość drzew 19, 25, 23 metry.

grupa pomnikowych żywotników przy ścianie sanatorium

grupa trzech pomnikowych żywotników w Polanicy-Zdrojupnie pomnikowych żywotników w Parku Centralnym w Polanicy-Zdrojupnie trzech pomnikowych żywotników rosnących przy ścianie sanatorium

Pomnikowy żywotnik olbrzymi o obwodzie 297 cm rośnie przy Kolorowej Fontannie.

fontanna w Parku Centralnym w Polanicy-Zdroju

fontanna w Parku Centralnym w Polanicy-Zdroju

pień pomnikowego żywotnika rosnącego przy fontannie

Jeszcze jeden żywotnik olbrzymi o statusie pomnika przyrody znajduje się niedaleko fontanny – ruchomej kuli. Okaz mierzy w obwodzie 245 cm, wysokość drzewa 28 metrów.

pomnikowy żywotnik w Parku ZdrojowymPark Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowego żywotnika

Po przeciwnej stronie głównej alei (ul. Matuszewskiego) rosną obok siebie dwa pomnikowe egzemplarze: choina kanadyjska i modrzew europejski.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowy modrzew i choina kanadyjska

Choina kanadyjska mierzy w obwodzie 216 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowa choina kanadyjska

Park Zdrojowy w Polanicy - pomnikowa choina kanadyjska

Park Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowej choiny kanadyjskiej

Pomnikowy modrzew posiada pień o obwodzie 287 cm, wysokość okazu 35 metrów.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowy modrzewPark Zdrojowy w Polanicy - pomnikowy modrzew

Park Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowego modrzewia

W pobliżu modrzewia biegnie promenada prowadząca do uroczej altany ze źródłem Wielkiej Pieniawy.

aleja w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju

Z tego miejsca możemy dojść na skraj Parku Różaneczników, tam przy Fontannie Lwa rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 353 cm.

Park Różaneczników w Polanicy - pomnikowy jesion wyniosłyPark Różaneczników w Polanicy - pień pomnikowego jesionu

Wracamy w okolice Kolorowej Fontanny i po przekroczeniu ul. Parkowej znajdziemy się w Parku Szachowym.

dolna część Parku Szachowego w Polanicy-Zdroju

Park Szachowy w Polanicy-Zdroju

Dwie ogromne topole czarne – pomniki przyrody – rosną po obu stronach fontanny.

Park Szachowy - pomnikowe topole latem

Park Szachowy - pomnikowe topole wiosnąPark Szachowy - pnie pomnikowych topól

Grubszy okaz o obwodzie 572 cm rośnie po południowej stronie wodotrysku.

Park Szachowy w Polanicy - pomnikowa topola rosnąca na południe od fontannyPark Szachowy - pomiar obwodu pomnikowej topoli

Drugi okaz mierzy w obwodzie 555 cm, wysokość obu topól ok. 35 metrów.

Park Szachowy w Polanicy - pomnikowa topola rosnąca na północ od fontanny

Park Szachowy w Polanicy - pień pomnikowej topoli

Jedna z topól czarnych (choć tabliczkami oznakowane są obydwie) rosnących przy schodach, pomiędzy topolą o obw. 572 cm a ul. Kryniczną jest chroniona jako pomnik przyrody.

para pomnikowych topól rosnących obok fontannypara pomnikowych topól w polanickim parku

Górna część Parku Szachowego ma charakter otwarty, z nasadzeniami alejowymi po obu bokach. Granicę Parku wyznacza plac zabaw i biegnąca nieco wyżej ul. Jana Pawła II z płatnym parkingiem. 

górna część Parku Szachowego w Polanicy-Zdroju

Poniżej zbiegu ulic Jana Pawła II i Alei 1000-lecia znajduje się grupa 7 pomnikowych żywotników olbrzymich, więcej o nich oraz o pozostałych drzewach Polanicy – Zdroju w następnym artykule.

Pomniki przyrody w Lubinie (podsumowanie).

Lubin to duże miasto (ponad 73 tys. mieszkańców) położone w północnej części województwa dolnośląskiego, siedziba władz miejskich, gminnych i powiatowych. To bardzo stara osada (prawa miejskie od 1295 r.) z kilkoma zabytkami o średniowiecznym rodowodzie w historycznym centrum. Jednak największy rozkwit miejscowości nastąpił w latach 60 – tych XX w., po odkryciu i eksploatacji bogatych złóż miedzi.

Choć w mieście dominuje działalność przemysłowa, nie odczuwa się tu braku terenów zielonych. Zieleń urządzoną stanowi 10 dobrze utrzymanych parków oraz liczne skwery. Do 2005 r. Lubin mógł się pochwalić tylko 2 pomnikowymi drzewami. Ten stan zmieniła Uchwała Nr LXXI/319/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. powołująca do ochrony pomnikowej 35 obiektów (nie wszystkie dotrwały do chwili obecnej). Prawdopodobnie najstarszym pomnikowym drzewem w mieście jest dąb szypułkowy (obwód 350 cm), rosnący przy ul. Traugutta 1.

Pozostałe pomnikowe drzewa uświetniają lubińskie parki, większość z nich została już opisana w poprzednich artykułach. Największą ilość (16 szt.) pomnikowych okazów znajdziemy w Parku Wrocławskim – więcej informacji w artykule „Park Wrocławski w Lubinie„. Spacerując wokół starych murów obronnych znajdziemy kolejne pomnikowe okazy: lipę szerokolistną na skwerze J. Wyżykowskiego, jesion wyniosły i klon jawor w Parku Piłsudskiego, grab, platan i dwa klony jawory (w tym jeden w odm. purpurowej) w Parku Kopernika, aleję 11 kasztanowców poniżej Wzgórza Zamkowego – szczegóły w artykułach „Pomniki przyrody w centrum Lubina” oraz „Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Lubinie„. Dwie robinie białe, sosna pospolita i dąb szypułkowy to pomnikowe drzewa rosnące w Parku Leśnym – terenie dawnej strzelnicy.

Trzy pomnikowe platany znajdują się w Parku Słowiańskim. Najgrubszy mierzy w obwodzie 410 cm.

Drugi platan mierzy w pierśnicy 300 cm.

Tuż obok, ale za ogrodzeniem posesji rośnie pomnikowa lipa szerokolistna o obwodzie 310 cm.

Trzeci platan mierzy w obwodzie 270 cm.

Po pomnikowej sośnie wejmutce pozostał tylko niewysoki kikut.

Grupowy pomnik przyrody znajduje się w Parku Osiedlowym (Aliantów) przy ul. Parkowej. To grupa 47 żywotników zachodnich o obwodach pni zawierających się w przedziale 40 – 108 cm.