Pomnikowy dąb bezszypułkowy z Klesna (gm. Drezdenko, lubuskie).

Klesno to wieś przylegająca do miasta Drezdenka (siedziba gmina w powiecie strzelecko – drezdeneckim, lubuskie) przez którą przebiega droga wojewódzka nr 160, a kończy się droga nr 156. Zabudowania sioła ciągną się wzdłuż torów kolejowych i prawego (północnego) brzegu Noteci. Na terenie miejscowości znajdują się 4 obiekty przyrody ożywionej o statusie pomnika przyrody. Dwa z nich skrywają się w rozległym kompleksie leśnym sąsiadującym od północy z Klesnem, pozostałe dostępne są wprost z drogi przebiegającej przez wieś, ale zlokalizowane na jej przeciwległych krańcach. Grupę pomnikowych cisów dość łatwo przegapić, ale ciężko nie zauważyć potężnego dębu rosnącego na zachodnim krańcu wsi.

GPS N 52°51′17.8″ , E 15°46′51.3″

pomnikowy dąb z Klesna na poboczu drogi nr 156Klesno - pomnikowy dąb bezszypułkowy

Drzewo rośnie na skarpie, po prawej (północnej) stronie drogi nr 156 w kierunku Starego Kurowa, ok. 60-70 m od znaków drogowych informujących o końcu miejscowości i obszaru zabudowanego.

pomnikowy dąb na skraju wsi KlesnoKlesno - sylwetka pomnikowego dębu

Dąb posiada krótki pień od którego już w w odziomku odchodzi pierwszy średniej wielkości konar, kolejne rozgałęziają się na wysokości powyżej trzech metrów.

Klesno - pień pomnikowego dębu

Korona pomnikowego okazu prawidłowo uformowana, symetryczna, z niewielkim posuszem.

Klesno - pomnikowy dąb rosnący na zboczuKlesno - pień dębu widziany z górnej części zbocza

Obwód pnia wg rejestru GDOŚ wynosi 559 cm, wysokość dębu 30 metrów, szacowany wiek ok. 300 – 350 lat.

pień pomnikowego dębu z Klesna

Zarówno w rejestrze GDOŚ, jak i RDOŚ pomnikowy okaz z Klesna figuruje jako dąb bezszypułkowy, na tablicy przybitej do pnia też odczytamy taką informację – jednak kształt liści charakterystyczny jest dla dębu szypułkowego. Być może w przyszłości autor tego artykułu będzie miał szanse przejeżdżać ponowne tą trasą jesienią – widok owoców rozwieje wątpliwości.

Klesno - tabliczki na pomnikowym dębie

Opisany wyżej egzemplarz dębu z Klesna posiada ochronę pomnikową na mocy Uchwały nr XXXVII/320/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Dodaj komentarz