Pomnikowe głazy narzutowe w Goli Wielkiej (gm. Twardogóra).

Gmina miejsko – wiejska Twardogóra położona jest w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim. Południowa i środkowa część gminy leży w zasięgu Wzgórz Twardogórskich (część Wału Trzebnickiego), pasu moren spiętrzonych związanych z okresem zlodowacenia środkowopolskiego. Powierzchnia terenu wznosi się na wysokość od 123 m n.p.m. w części północnej do 262,3 m n.p.m. w części południowo –  wschodniej, w rejonie wsi Gola Wielka. Właśnie w tej wsi leżą dwa pomnikowe głazy narzutowe, przywleczone przez lodowiec ze Skandynawii.

Pomnikowe eratyki znajdziemy we wschodniej części wsi, po lewej stronie drogi gruntowej prowadzącej do leśniczówki.

GPS  N 51°21′35.56″ , E 17°32′59.29″

Obwód głazów wynosi ok. 6,2 metra, wysokość ok. 1,2 i 1,5 metra.

Obydwa głazy są granitowe, jeden o intensywnej barwie związaną z dużą ilością barwnych skaleni.

Eratyki w Goli Wielkiej są jedynymi pomnikami przyrody w gminie Twardogóra, jest to dość zastanawiające, bowiem lasy zajmują 44 % powierzchni gminy.

Dodaj komentarz