Pomnikowe głazy narzutowe w Legnicy.

Oprócz kilkudziesięciu pomnikowych drzew, kliku alej oraz szpalerów, Legnica może się pochwalić dwoma pomnikami przyrody nieożywionej. Są to 2 głazy narzutowe przywleczone przez lądolód w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w pobliżu niewielkich zbiorników wodnych na osiedlu Glinki, powstałych po eksploatacji gliny dla Fabryki Rothera (róg ulicy Reja i Wybickiego).

GPS N 51°11′38.68″ , E 16°08′50.48″

Granitognejsowy eratyk ustawiono pionowo na betonowej wylewce, obwód głazu 785 cm.Drugi pomnikowy głaz leży na skrzyżowaniu parkowych alejek na Misiowym Wzgórzu, będącym fragmentem większego założenia o nazwie Lasek Złotoryjski. Powstał w wyniku sztucznego zalesienia ok. 100 lat temu i obejmuje obecnie powierzchnię 46 ha. Do głazu można trafić ścieżką odbiegającą od ul. Grabskiego, przy początku pomnikowej alei lipowej opisanej w poprzednim artykule.

GPS N 51°11′47.18″ , E 16°08′24.02″

Pomnikowy eratyk leży w towarzystwie znacznie mniejszych głazów, obwód granitowego narzutniaka wynosi 565 cm.

Okoliczni mieszkańcy podpowiedzieli mi lokalizację jeszcze jednego dość sporego głazu, leżącego w zadrzewieniu, kilkanaście metrów od ul. Złotoryjskiej.

GPS N 51°11′46.58″ , E 16°08′08.62″

Pomnikowe głazy narzutowe w Goli Wielkiej (gm. Twardogóra).

Gmina miejsko – wiejska Twardogóra położona jest w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim. Południowa i środkowa część gminy leży w zasięgu Wzgórz Twardogórskich (część Wału Trzebnickiego), pasu moren spiętrzonych związanych z okresem zlodowacenia środkowopolskiego. Powierzchnia terenu wznosi się na wysokość od 123 m n.p.m. w części północnej do 262,3 m n.p.m. w części południowo –  wschodniej, w rejonie wsi Gola Wielka. Właśnie w tej wsi leżą dwa pomnikowe głazy narzutowe, przywleczone przez lodowiec ze Skandynawii.

Pomnikowe eratyki znajdziemy we wschodniej części wsi, po lewej stronie drogi gruntowej prowadzącej do leśniczówki.

GPS  N 51°21′35.56″ , E 17°32′59.29″

Obwód głazów wynosi ok. 6,2 metra, wysokość ok. 1,2 i 1,5 metra.

Obydwa głazy są granitowe, jeden o intensywnej barwie związaną z dużą ilością barwnych skaleni.

Eratyki w Goli Wielkiej są jedynymi pomnikami przyrody w gminie Twardogóra, jest to dość zastanawiające, bowiem lasy zajmują 44 % powierzchni gminy.