Pomnikowe drzewa przy II LO w Legnicy.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy jest jedną z najstarszych szkół w tym mieście. Została założona w 1948 r. w budynku w którym przed II wojną światową również mieściła się placówka oświatowa. Liceum położone jest w centrum Legnicy, przy ulicy Zielonej 17.

Na ogrodzonym terenie przyległym do budynku szkoły rośnie wiele interesujących drzew. Pięć z nich decyzją Rady Miasta z 1998 r. uznano za pomniki przyrody ożywionej. Niewątpliwie najbardziej okazały w tej grupie jest rozłożysty platan klonolistny.

Ten piękny okaz o rozłożystej koronie mierzy w obwodzie 455 cm, wysokość drzewa 28.5 m.

W pobliżu rośnie pomnikowy klon zwyczajny o obwodzie 320 cm.

Pomnikowy grab pospolity rośnie przy płocie wzdłuż Alei Orła Białego.

Drzewo mierzy w pierśnicy 288 cm, wysokość okazu 20 metrów.

Pomnikowa lipa węgierska została posadzona w 1905 r. w setną rocznicę śmierci Friedricha von Schillera. Sto lat później (w dwusetną rocznicę) uczniowie szkoły ufundowali pamiątkową tablicę. Okaz mierzy w obwodzie 291 cm przy wysokości 30 m.

Obok lipy rośnie pomnikowy kłęk kanadyjski. To bardzo rzadki gatunek drzewa parkowego, na Dolnym Śląsku tylko dwa egzemplarze posiadają status pomnika przyrody (drugi okaz również rośnie w Legnicy).

Drzewo posiada pień o obwodzie 215 cm, wysokość okazu 23 metry.

Szeroki wachlarz gatunków reprezentujących to niewielkie założenie parkowe uzupełniają sosna wejmutka i sosna czarna.

Spore rozmiary osiągnął również rosnący przy korcie dąb.

Przy wejściu możemy podziwiać wysokie egzemplarze robinii akacjowej.

Teren szkoły graniczy z rozległym Parkiem Miejskim, w którym rośnie wiele pomnikowych okazów drzew, ale to już temat na osobny artykuł.

Dodaj komentarz