Najstarszy w Polsce klon polny.

Klon polny (paklon) jest najmniejszym i najrzadziej występującym w Polsce rodzimym gatunkiem klona. Wyróżnia się stosunkowo małymi liśćmi oraz owocami o niemal poziomo ułożonymi skrzydełkami.

Jest gatunkiem wolno rosnącym i raczej krótkowiecznym – stare osobniki osiągają wiek 150 lat.  Najstarszy w Polsce egzemplarz klonu polnego upiększa park otaczający pałac w Dobrzycy.

Obliczony przez C. Pacyniaka („Najstarsze drzewa w Polsce”) wiek drzewa wynosi 333 lata. Wg. informacji zawartych na tabliczce drzewo zostało posadzone ok. 1680 r.

Okaz posiada status pomnika przyrody, obwód drzewa wynosi 637 cm, wysokość 20 m.

Opis całego zespołu pałacowo – parkowego w Dobrzycy już w następnym artykule.

      • Klonów występujących w Polsce jest wiele gatunków (polny, jawor, zwyczajny, jesionolistny, srebrzysty…). Każdy z nich osiąga różne rozmiary, niemniej wysokość drzewa nie stanowi kryterium objęcia ochroną, lecz jego obwód w pierśnicy (130 cm). To nie wójt ustanawia ochronę pomnikową drzewa, tylko Rada Gminy w porozumieniu z RDOŚ drodze uchwały, a jej wykonanie powierza wójtowi.

Dodaj komentarz