Pomnikowe eratyki w gminie Jelcz – Laskowice.

Pomniki przyrody nieożywionej w Polsce najliczniej reprezentują głazy narzutowe – wg danych GUS z 2013 r. jest ich 1057. Zostały przywleczone przez lądolód skandynawski pokrywający w plejstocenie teren prawie całej obecnej Polski. Największe krajowe eratyki leżą w północnej i środkowej części Polski, ich obwód nierzadko przekracza 20 metrów (głaz „Trygław” ma nawet 50 m w obwodzie). Dwa pomnikowe głazy narzutowe w gminie Jelcz – Laskowice należą raczej do niewielkich, ale i tak warto je odszukać – stanowią element bogactwa przyrodniczego gminy.

Pierwszy z głazów leży w lesie w pobliżu wsi Grędzina, tuż przy słupku oddziałowym 187/188/198. Aby do niego trafić należy odnaleźć w Grędzinie ul. Boczną i dojechać nią do granicy lasu, tam przy skrzyżowaniu leśnych dróg wybrać tę prowadząca skośnie w prawo. Po ok. 500 m dotrzemy do do pomnikowego narzutniaka.

GPS N 51°04′43″, E 17°24′38″

Eratyk mierzy w obwodzie 520 cm, wysokość ok. 1 metra, materiał – granit.

Drugi pomnikowy głaz leży pomiędzy polami uprawnymi, ok. 1 km na północ od krańca wsi Dębina (we wsi wspaniały dąb „Słowianin”).

GPS N 51°03′57.78″, E 17°22′34.82″

Wymiary głazu w części wystającej nad powierzchnię ziemi to 127x59x25 cm, materiał – drobnoziarnisty granit.

Pomniki przyrody ożywionej w gminie Jelcz – Laskowice opiszę w kolejnym artykule.

Dodaj komentarz