Pomniki przyrody przy ul. 7 Dywizji i al. Kombatantów w Lubaniu.

7 Dywizji i al. Kombatantów to dwie ulice w centrum Lubaniu, u zbiegu których stoi Kościół Marii Panny. Jest to najstarsza lubańska świątynia, służąca Parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

Na skwerze przed kościołem rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Greta”.

Lipa mierzy 370 cm w obwodzie, wysokość drzewa 24 metry, wiek 140 lat.

Zlokalizowane w pobliżu założenie parkowe to dawny cmentarz, informuje nas o tym tablica wmurowana przy wejściu do parku.

Na obrzeżu parku, na skarpie od strony ul. 7 Dywizji, rosną dwie pomnikowe lipy drobnolistne.

Ta przy schodach to „Eirene”, jej obwód wynosi 378 cm, wysokość 23 metry, wiek 140 lat.

Druga lipa to „Maja” o obwodzie 319 cm, wysokości 12 metrów i wieku 140 lat.

Wewnątrz parku, przy głównej alei, rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Wojtek”. Okaz mierzy 321 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 26 metrów, wiek 150 lat.

Powyżej, przy bocznej alejce, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Maria II”. Drzewo ma uszkodzony pień o obwodzie 320 cm.

Ciekawy drzewostan posiada niewielkie założenie parkowe otaczające willę z I poł. XIX w. – obecnie mieści się tu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, ul. Kombatantów 2.

Trzy okazy rosnących tu drzew wyróżniono statusem pomnika przyrody. Od strony frontowej widoczny jest wiąz szypułkowy „Waluś” o obwodzie 299 cm, wysokości 26 m i wieku 140 lat.

Z tyłu za budynkiem rośnie pomnikowy klon jawor „Kacper”. Okaz mierzy 325 cm w obwodzie, wysokość 26 metrów, wiek 180 lat.

Trzecim pomnikowym drzewem jest cis pospolity „Bliźniak”, widoczny również od strony ul. Kościuszki.

Okaz mierzy 260 cm w obwodzie i 12 metrów wysokości, wiek drzewa 180 lat.

Wspaniały jest również okaz magnolii o formie drzewiastej (szczególnie w okresie kwitnienia), wartej objęcia ochroną pomnikową.

Pomnikowy cyprysik Lawsona „Jan Paweł II” rośnie na ogrodzie posesji przy al. Kombatantów 6. Drzewo mierzy 208 cm w obwodzie (wysokość 20 m), wiek 170 lat.

Drugie pomnikowe drzewo na tej posesji to choina kanadyjska „Zinta” o obwodzie 283 cm i wysokości 18 m.

Górna część al. Kombatantów w Lubaniu przechodzi przez Park na Kamiennej Górze, opisany został w artykułach „Park na Kamiennej Górze w Lubaniu„,”Kamieniołom bazaltu na Kamiennej Górze w Lubaniu” i „Orzesznik siedmiolistkowy w Lubaniu„.

Dodaj komentarz