Pomnikowe drzewa na terenie Zamku w Malborku.

Malbork jest dużym miastem powiatowym położonym na Żuławach Wiślanych, w południowo – wschodniej części województwa pomorskiego. Na prawym brzegu Nogatu zlokalizowany jest potężny zespół warowny – zabytek o randze światowej, wpisany w 1997 r. na listę UNESCO. O wielkości Zamku w Malborku – dawnej siedziby Wielkich Mistrzów Krzyżackich – świadczy jego powierzchnia, sięgająca 21 ha. Panoramę malborskiego zamku najlepiej podziwiać z lewego brzegu Nogatu.

Na terenach zamkowych rośnie 6 z 17 pomnikowych drzew w Malborku. Na pierwsze z nich – dąb szypułkowy o obwodzie 285 cm i wysokości 22 m – natkniemy się wchodząc na teren zamkowy od strony kładki dla pieszych przerzuconej przez Nogat.

W pobliżu, przy przy Baszcie „Kurza Stopa”, rośnie pomnikowa wierzba biała. Okaz posiadał niegdyś 4 zrośnięte pnie o obwodach 108 – 164 cm, obecnie pozostały dwa.

Druga pomnikowa wierzba biała rośnie miedzy Nogatem a murem okalającym Przedzamcze (niedaleko kładki). Drzewo posiada 3 pnie o obwodach 119 – 425 cm, wysokość okazu 20 m.

Na dziedzińcu Zamku Średniego można podziwiać rzadko spotykany okaz dębu szypułkowego w odmianie stożkowej – fastigiata.

Dąb mierzy 185 cm w obwodzie, wysokość drzewa 23 metry.

Zamek Średni i Wysoki oddziela głęboka fosa. W jej pobliżu, na Zamku Wysokim, rośnie pomnikowy modrzew europejski o obwodzie pnia 185 cm i wysokości 32 metry.

Zwiedzając Zamek w Malborku warto zwrócić uwagę na okazałe i warte objęcia ochroną pomnikową egzemplarze bluszczu pospolitego.

Pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 294 cm rośnie przy bramie w południowej części zamku (obok gdaniska).

Naprzeciw wejścia na teren Muzeum Zamkowego w Malborku rosła jeszcze niedawno pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 310 cm. Niestety, w dniu 17 marca 2014 r. pod wpływem silnego wiatru drzewo uległo złamaniu. Uchwałą NR XLIV/409/2014 Rady Miasta Malbork zniesiono ochronę pomnikową lipy i drzewo wycięto.

 1. Nieco przesadziłeś z tym „dużym miastem”- centrum jakieś 1,5 na 1,5km plus spore przedmieścia, niecałe 40.000 ludności.
  Za to Zamek Wielkich Mistrzów jest NAJWIĘKSZYM średniowiecznym zamkiem w Europie.
  Bardzo ciekawy blog.
  Pozdrawiam.

  • W woj. pomorskim Malbork jest 9-tym pod względem ludności miastem. Małe miasteczka w tym województwie mają 3-10 tys. mieszkańców. W tym kontekście można napisać o Malborku „duże miasto”.
   Pozdrawiam i zachęcam do dalszego czytania.

Dodaj komentarz