Pomnikowa aleja lipowa w Jałowcu k. Lubania.

Neoklasycystyczny pałac w Jałowcu k. Lubania wybudował 1820 r. bogaty kupiec Karl Christian Lachmann. 

Z pałacem związany był niewielki park o słabo czytelnym już układzie, przecięty obecnie szosą. Znajduje się tu neogotyckie mauzoleum Karla Roberta Lachmanna, ostatniego potomka rodu.

Wewnątrz znajduje się mocno zniszczona, ale nadal poruszająca rzeźba poległego żołnierza z pochylającym się nad nim aniołem.

Za murem otaczającym mauzoleum ma początek pomnikowa aleja lipowa.

W alei rośnie 21 lip drobnolistnych o obwodach średnio 320 cm. Dawniej wymieniano 31 lip i dwa klony jawory.

Aleja została objęta ochroną pomnikową w 1992 r. Niestety podobnie jak cały teren jest mocno zaniedbana, drogę pomiędzy drzewami porosły samosiejki.

 

Dodaj komentarz