Park w Kiełpinie (m. Zielona Góra, lubuskie).

W województwie lubuskim znajdują się dwie miejscowości o nazwie Kiełpin: pierwsza zlokalizowana jest pod Gorzowem Wielkopolskim, w gminie Deszczno (została opisana w tym artykule), druga jest obecnie częścią Zielonej Góry, w jej południowej części. W obu możemy podziwiać pomnikowe dęby: w gminie Deszczno to tylko 3 okazy, ale cechujące się potężnymi obwodami pni, w zielonogórskim Kiełpinie rośnie 7 pomnikowych egzemplarzy Quercus robur, jednak zdecydowanie chudszych. Tworzą one część szpaleru biegnącego wzdłuż zachodniego ogrodzenia parku i są dobrze widoczne (szczególnie po sezonie wegetacyjnym) z drogi nr 279 prowadzącej z Ochli.

1. Pomnikowe dęby w Kiełpinie2. Kiełpin - pomnikowe dęby

Grupę 7 pomnikowych dębów w Kiełpinie powołano do ochrony pomnikowej pod koniec grudnia 1976 r., aktualną podstawę prawną stanowi Rozporządzenie nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Kiełczyn - okazały dąb w parku3. Dąb z parku w Kiełpinie4. Początek szpaleru z pomnikowymi dębami5. Pień pomnikowego dębu z Kiełpina6. Kiełpin - fragment parku z pomnikowymi dębami

Nie wszystkie dęby rosnące wzdłuż granicy parku uzyskały status pomnika przyrody, wybór chronionych drzew jest co najmniej zastanawiający. Okazały dąb rosnący w pasie drogowym nie jest pomnikiem przyrody, sąsiadujący z nim za płotem też nie (choć na to w pełni zasługuje), kolejny jest, następny nie… Być może w latach 70 – tych XX w. sprawa wyglądała inaczej, ale można było to skorygować Rozporządzeniem z 2006 r. Jedynym ułatwieniem w poszukiwaniu pomnikowych egzemplarzy są zawieszone na dębach tabliczki, kierowanie się intuicją tutaj się nie sprawdza.

7. Kiełpin - pomnikowe dęby przy parkowej altanie8. Park w Kiełpinie - uschnięty pomnikowy dąb9. Park w Kiełpinie - pień uschniętego dębu10. Uschnięty pomnikowy dąb z parku w Kiełpinie

Niestety, nie wszystkie dęby w pomnikowej grupie charakteryzują się zadowalającą zdrowotnością. Część jest całkowicie lub fragmentarycznie uschnięta, większość przejawia oznaki różnych chorób, widoczne są listwy piorunowe. Największym problemem dla drzew parkowych jest powtarzająca się w ostatnich latach susza, obejmująca cały region województwa lubuskiego.

11. Park w Kiełpinie - pomnikowe dęby w okolicach altany12. Park w Kiełpinie - pień pomnikowego dębu

13. Park w Kiełpinie - pień okazałego pomnikowego dębu14. Kiełpin - pomnikowe dęby za altaną15. Park w Kiełpinie - szpaler z pomnikowymi dębami

Obwody pomnikowych dębów wynoszą 371, 374, 487, 415, 427, 383, 424 cm, wysokość drzew od 10 do 26 metrów, szacunkowy wiek 150 – 250 lat.

16. Park w Kiełpinie - tabliczka na pomnikowym dębie17. Park w Kiełpinie - pień pomnikowego dębu18. Park w Kiełpinie - pień pomnikowego dębu z listwą piorunową19. Park w Kiełpinie - pień pomnikowego dębu w końcowej części szpaleru20. Park w Kiełpinie - pień pomnikowego dębu21. Park w Kiełpinie - pnie pomnikowych dębów22. Park w Kiełpinie - pomnikowy dąb rosnący w narożniku parku23. Park w Kiełpinie - pień pomnikowego dębu rosnącego w narożniku parku

Jeszcze kilka zdań o samym parku – założenie o charakterze krajobrazowym powstało w XIX w., obecnie to niewiele ponad hektar terenu zielonego. Na przełomie 2017 i 2018 r. park za 2 mln zł przeszedł gruntowną rewitalizację: wycięto samosiejki, odtworzono alejki i stawy, wybudowano mostki, altany, ustawiono tablice dydaktyczne i elementy pasieki.

Kiełczyn - alejka parkowa wzdłuż stawuKiełczyn - fragment parkuKiełczyn - pasieka w parku

Przykry widok stanowi duża liczba uschniętych drzew – powód to wspomniana wyżej powtarzająca się niemal co roku susza.

Kiełczyn - uschnięte drzewa w parku

Dodaj komentarz