Pomniki przyrody gminy Lubomierz.

Na terenie gminy Lubomierz położonej na Pogórzu Izerskim, ochroną pomnikową objęto tylko 2 drzewa. Rosną one w rozległym założeniu pałacowo – parkowym w Maciejowcu, składającym się z : renesansowego dworu z I połowy XVII wieku, pałacu klasycystycznego z I połowy XIX wieku, kaplicy z XVII wieku, mauzoleum z XIX wieku.

W zaniedbanym parku pałacowym o pow. 30 ha doliczono się 59 gatunków drzew, z których wiele osiągnęło rozmiary pomnikowe. Ciekawa jest również kolekcja ok. 20 gatunków krzewów, w tym okazałych różaneczników rosnących między kaplicą a pałacem.

Z wielu bardzo cennych okazów drzew, pomnikiem przyrody ustanowiono egzemplarz buka pospolitego, rosnącego przy drodze wjazdowej do parku w pobliżu renesansowego dworu ( w niektórych źródłach mowa jest o dwóch sąsiadujących bukach ).

Obwód drzew wynosi 420 i 405 cm, wysokość 27 m przy rozpiętości korony 15 i 20 m. Drzew nie oznakowano tabliczką.

Pomnikowy świerk pospolity rośnie w Dzikim Wąwozie k. Pokrzywnika, ok. 30 metrów przed Dzikim Wodospadem. Do wąwozu prowadzi zielono znakowany szlak turystyczny z Maciejowca do zapory na Jez. Pilchowickim.

Pień w większości pozbawiony już kory (o obwodzie 390 cm) został mocno doświadczony przez szkodniki. Drzewo prawdopodobnie jest martwe.

[14.01.2014 r. Na wniosek Nadleśnictwa Lwówek Śl. Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwałą z dnia 27.11.2013 r. zniosła ochronę pomnikową tego świerka (http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/6475/akt.pdf). Jako powód podano bardzo zły stan martwego drzewa, zagrażający wędrującym po Wąwozie turystom. Drzewo prawdopodobnie zostało/zostanie wycięte.]

W pobliżu Maciejowca, przy zielonym szlaku prowadzącym do Radomic ( po prawej stronie, na granicy lasu ), rośnie zasłonięty okazałą lipą dąb szypułkowy.

Dąb ten ( obwód ponad 500 cm ), mimo że oznakowany tabliczką, nie jest wymieniany w rejestrach pomników przyrody.

Na obszarze gminy, jak i w samym Lubomierzu rośnie wiele innych, kwalifikujących się do ochrony drzew. Być może po przeprowadzonej inwentaryzacji pomników przyrody przybędzie.

Dodaj komentarz