Pomniki przyrody w Wiadrowie i Bolkowicach.

Wiadrów i Bolkowice to sąsiadujące ze sobą wsie, położone kilka kilometrów na południe od Jawora, w gminie Paszowice. Większą ilością zabytkowych budowli może się pochwalić Wiadrów. Najcenniejszy jest kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. z XIII w., przebudowany w późniejszych wiekach. Przed kościołem kamienny krzyż pojednania (pokutny), widoczny w lewym dolnym rogu poniższej fotografii.

Wysokim artyzmem charakteryzuje się zespół płyt nagrobnych wmurowanych w ścianę prezbiterium.

W pobliżu kościoła stoją ruiny świątyni ewangelickiej.

Ciekawym zabytkiem jest dwór otoczony fosą, wybudowany w XVI w. na miejscu średniowiecznej warowni. Wielokrotne przebudowy zatarły niestety cechy stylowe, niemniej zostało do podziwiania trochę detali.

Do pałacu przylegają pozostałości założenia parkowego, z nielicznym już egzemplarzami starych drzew. Pałac i park należą obecnie do prywatnego właściciela.

Ochroną pomnikową objęto egzemplarz dębu szypułkowego, rosnącego przed fasadą pałacu.

GPS N 50°58′46.68″ , E 16°10′55.94″

Drzewo z mocno przyciętą koroną posiada pień o obwodzie 435 cm, wiek okazu to ok. 200 lat.

W pobliżu rośnie kilka platanów klonolistnych, najgrubszy z nich jest pomnikiem przyrody.

Obwód okazu 390 cm, wiek 150 lat.

W pobliskich Bolkowicach brakuje znaczniejszych zabytków. Ciekawostką jest ścieżka dydaktyczna prowadząca do wczesnośredniowiecznego grodziska Gniewków.

Okazały dąb szypułkowy rośnie w zarośniętym wiejskim parku, położonym na północ od zrujnowanych zabudowań folwarcznych.

GPS N 50°59′45.68″ , E 16°11′54.12″

Obwód dębu 450 cm, wiek 250 lat, na pniu brak tabliczki.

Równie okazałe dęby rosną nad brzegiem Nysy Małej oraz w pobliżu Kanału Ulgi przebiegającego przy granicy powiatów.

Sędziwy dąb (ale już w gminie Dobromierz) rośnie po lewej stronie drogi Bolkowice – Gniewków. Choć mocno uszkodzony nadal robi duże wrażenie.

GPS N 50°59′42.29″ , E 16°12′45.16″

Ogromny dąb rośnie na oddalonym o kilkadziesiąt metrów wale.

GPS N 50°59′43.94″ , E 16°12′44.22″

Szkoda że te dwa okazy nie zostały objęte ochroną pomnikową.

Dodaj komentarz