Pomniki przyrody w gminie Siechnice.

Obszar gminy Siechnice położony jest na Nizinie Śląskiej, na południowy wschód od miasta Wrocławia. Do 1 stycznia 2010 r. gmina nosiła nazwę Święta Katarzyna i tam też mieściła się siedziba władz gminnych. Po uzyskaniu w 1997 r. praw miejskich przez Siechnice, przeprowadzono konsultację społeczną w wyniku której, podjęto decyzję o przeniesieniu urzędów do miasta i zmianie nazwy gminy na Siechnice. Jednak pod względem turystycznym to Święta Katarzyna jest atrakcyjniejsza. Znajduje się tu późnoromański kościół z elementami gotyckimi z XIII w., posiadający rangę Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

W pobliżu, u zbiegu ulic Głównej i Powstańców Śląskich, rosną 2 pomnikowe dęby szypułkowe.

GPS N 51°01′31.54″ , E 17°06′53.40″

Okazy mierzą w pierśnicy 326 i 284 cm, wysokość drzew 21 metrów.

W Świętej Katarzynie rośnie jeszcze jeden pomnikowy dąb szypułkowy. Znajdziemy go 50 m od skrzyżowania ul. Żernickiej z Zacharzycką.

GPS N 51°01′37.64″ , E 17°06′21.20″

Dąb mierzy w pierśnicy 370 cm, wysokość okazu 18 metrów.

Na terenie gminy znajduje się również kilka parków przypałacowych i dworskich, jednak nie wyszczególniono w nich drzew do ochrony pomnikowej.

Pomniki przyrody nieożywionej reprezentuje olbrzymi eratyk w Sulęcinie wraz z leżącymi obok dużo mniejszymi głazami narzutowymi. Głazy te omówiłem szerzej w poprzednim artykule.

Dodaj komentarz