Pomniki przyrody w Kliczkowie (gm. Osiecznica).

Kliczków jest niedużą wsią oddaloną o 15 km od Bolesławca, sąsiadującą przez rzekę Kwisę z Osiecznicą – siedzibą władz gminnych. Największą atrakcją miejscowości jak i całej gminy jest Zamek Kliczków wraz z przylegającym założeniem parkowym.

Tutejszy park założony w 1881 r. rozciąga się aż na 80 ha, zlewając się od strony północnej i wschodniej z kompleksem leśnym Borów Dolnośląskich.

Częścią założenia parkowego jest unikalny w skali europejskiej cmentarz koni, niestety zachowany szczątkowo.

Z bogatego drzewostanu parku do ochrony pomnikowej wyodrębniono tylko 4 drzewa. Pierwsze z nich – olbrzymi dąb szypułkowy „II Armii WP” rośnie po prawej stronie drogi prowadzącej do zamku, pomiędzy budynkiem nr 21 a placem zabaw.

Okaz mierzy 510 cm w obwodzie, wysokość drzewa 22 m.

Od parkingu do zamku prowadzi aleja lipowa. Na jej końcu, przy fosie rośnie pomnikowa lipa szerokolistna „Klucznica”.

Obwód lipy wynosi 430 cm, wysokość 24 metry.

Piękny dąb i kilka starych cisów można podziwiać na zamkowym dziedzińcu.

Lipa „Anna” (obwód 460 cm) rośnie bliżej kościoła, pozbawiona korony straciła walory pomnikowe.

Niedaleko w zadrzewieniu, tuż przy ogrodzeniu ujeżdżalni, rośnie lipa „Dumna”.

Sędziwymi lipami wysadzana jest aleja im. J. Kossaka (droga na północ od lipy Anna).

Na tyłach zamku, przy domu ogrodnika, rośnie pomnikowa choina kanadyjska „Traperka”.

Gatunek łatwo rozpoznać po charakterystycznych małych szyszkach.

„Traperka” jest drzewem trójpiennym o obwodzie 320 cm (wg danych Nadleśnictwa Bolesławiec 230, 240, 200 cm).

Pomnikowy buk pospolity „Przyrodników” o obwodzie 450 cm rośnie na terenie parku, 400 m na północny wschód od ujeżdżalni koni. Problem w tym, że do tak ujętej lokalizacji pasuje kilka okazałych egzemplarzy buków. Brak tabliczki utrudnia odnalezienie tego właściwego.pomnikowy buk w Kliczkowieokazały buk w Kliczkowie

Piękne buki można podziwiać również bliżej zamku, na lewo od parkingu.okazałe drzewa w pobliżu zamku w Kliczkowie

Dzisiejszy wpis z pewnością nie wyczerpuje tematu okazałych drzew w Kliczkowie. Myślę , że podczas długich i nieśpiesznych spacerów po tutejszym parku, wiele okazów czeka na odkrycie.

 1. Tabliczki na drzewach zostały wykonane i umieszczone przez krajoznawcę tej ziemi LEONA PIĄTKOWSKIEGO z Bolesławca w latach 70 ubiegłego wieku.
  Imiona drzew przypadkowe, czasami związane ze znajomymi krajoznawcami, współpracownikami, lub kształtem.
  Tabliczki malowałem lakierem, wieszałem .
  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.

  • Niektóre z nich zachowały się jeszcze w całkiem dobrym stanie, niestety część jest już całkowicie nieczytelna. Bez wątpienia nazywanie drzew własnymi imionami – nawet przypadkowymi – jest dobrą praktyką. Tabliczki na drzewach w szeroko rozumianych okolicach Bolesławca wielokrotnie ułatwiały mi odnalezienie pomnikowych okazów w terenie i późniejsze ich opisywanie.

    • Dokument ten ma obecnie wyłącznie wartość archiwalną. Wszystkie obecnie istniejące pomniki przyrody na terenie gminy Osiecznica zostały powołane w drodze Rozporządzeń Wojewody Jeleniogórskiego w latach 1989-1994. Z oczywistych względów żaden z nich nie mógł zostać ujęty we wspomnianej pracy.

Dodaj komentarz