Pomniki przyrody w Kliczkowie (gm. Osiecznica).

Kliczków jest niedużą wsią oddaloną o 15 km od Bolesławca, sąsiadującą przez rzekę Kwisę z Osiecznicą – siedzibą władz gminnych. Największą atrakcją miejscowości jak i całej gminy jest Zamek Kliczków wraz z przylegającym założeniem parkowym.

Tutejszy park założony w 1881 r. rozciąga się aż na 80 ha, zlewając się od strony północnej i wschodniej z kompleksem leśnym Borów Dolnośląskich.

Częścią założenia parkowego jest unikalny w skali europejskiej cmentarz koni, niestety zachowany szczątkowo.

Z bogatego drzewostanu parku do ochrony pomnikowej wyodrębniono tylko 4 drzewa. Pierwsze z nich – olbrzymi dąb szypułkowy „II Armii WP” rośnie po prawej stronie drogi prowadzącej do zamku, pomiędzy budynkiem nr 21 a placem zabaw.

Okaz mierzy 510 cm w obwodzie, wysokość drzewa 22 m.

Od parkingu do zamku prowadzi aleja lipowa. Na jej końcu, przy fosie rośnie pomnikowa lipa szerokolistna „Klucznica”.

Obwód lipy wynosi 430 cm, wysokość 24 metry.

Piękny dąb i kilka starych cisów można podziwiać na zamkowym dziedzińcu.

Lipa „Anna” (obwód 460 cm) rośnie bliżej kościoła, pozbawiona korony straciła walory pomnikowe.

Niedaleko w zadrzewieniu, tuż przy ogrodzeniu ujeżdżalni, rośnie lipa „Dumna”.

Sędziwymi lipami wysadzana jest aleja im. J. Kossaka (droga na północ od lipy Anna).

Na tyłach zamku, przy domu ogrodnika, rośnie pomnikowa choina kanadyjska „Traperka”.

Gatunek łatwo rozpoznać po charakterystycznych małych szyszkach.

„Traperka” jest drzewem trójpiennym o obwodzie 320 cm (wg danych Nadleśnictwa Bolesławiec 230, 240, 200 cm).

Pomnikowy buk pospolity „Przyrodników” o obwodzie 450 cm rośnie na terenie parku, 400 m na północny wschód od ujeżdżalni koni. Problem w tym, że do tak ujętej lokalizacji pasuje kilka okazałych egzemplarzy buków. Brak tabliczki utrudnia odnalezienie tego właściwego.pomnikowy buk w Kliczkowieokazały buk w Kliczkowie

Piękne buki można podziwiać również bliżej zamku, na lewo od parkingu.okazałe drzewa w pobliżu zamku w Kliczkowie

Dzisiejszy wpis z pewnością nie wyczerpuje tematu okazałych drzew w Kliczkowie. Myślę , że podczas długich i nieśpiesznych spacerów po tutejszym parku, wiele okazów czeka na odkrycie.

Pomnikowy dąb w Kopańcu (gm. Stara Kamienica).

Setny wpis na tym blogu, dotyczyć będzie sąsiadującej z Jelenią Górą gminą Stara Kamienica. Jest to stary obszar osadniczy, z ruinami średniowiecznych zamków w Rybnicy i Starej Kamienicy.Na atrakcyjność przyrodniczą gminy mają wpływ : Rezerwat Przyrody „Krokusy” w Górzyńcu (wbrew nazwie leży w całości na terenie gm. Stara Kamienica), Park Krajobrazowy Doliny Bobru (okolice Barcinka) oraz posiadające również walory widokowe położenie w szczytowych (ponad 1000 m n.p.m) partiach Gór Izerskich.

Ochroną pomnikową na terenie gm. Stara Kamienica objęto tylko jedno drzewo, jest nim dąb szypułkowy rosnący w Kopańcu.

Drzewo znajduje na placu obok sklepu, ok. 200 m powyżej kościoła parafialnego w Kopańcu. GPS N 50°53′22.84″ , E 15°33′04.60″

Dąb znajduje się w dobrej kondycji, obwód w pierśnicy 385 cm.

Jeden pomnik przyrody to zdecydowanie za mało, w końcu Stara Kamienica jest największą gminą w powiecie jeleniogórskim. Spróbuję zaproponować włodarzom gminnym inne drzewa do ogłoszenia ich pomnikami przyrody. Do takich z pewnością należy okazały dąb w Starej Kamienicy, stojący na posesji 217.                                            GPS N 50°55′05.01″ , E 15°34′31.93″

Przepiękny dąb rośnie w Antoniowie (we wsi wiele przepięknych domów przysłupowo -zrębowych), na posesji nr 35. GPS N 50°53′47.90″ , E 15°30′09.01″.

Ładna lipa rośnie w Chromcu (bud. nr 1) naprzeciw przystanku autobusowego.

Przy ruinach pałacu w Barcinku warto zwrócić uwagę na szpaler sędziwych lip oraz na okazałą sosnę wejmutkę.

W tej samej miejscowości, w parku otaczającym zrujnowane już sanatorium odnaleźć można wiele rzadkich i ciekawych drzew : daglezje zielone, cisy, okazałe świerki oraz choiny kanadyjskie. Jedna z nich o ciekawym pokroju, po zabiegach pielęgnacyjnych zasługuje na ochronę.

Do pomników przyrody nieożywionej, oprócz formacji skalnych znajdujących się w partiach grzbietowych Gór Izerskich, z pewnością należy dodać skałę Młyniec.

Ten malowniczy ostaniec, wyrasta na łące po prawej stronie szosy Stara Kamienica – Kopaniec, 100 metrów przed pierwszymi zabudowaniami wsi. Skała wysoka na kilkanaście metrów, zbudowana jest z granitognejsów. W ostatnim czasie najbliższe otoczenie skały oczyszczono z zasłaniających ją drzew, brakuje jeszcze choćby małej zatoczki przy drodze do zaparkowania auta. Z jej szczytu roztaczają się przepiękne widoki.

Obiekt ten przed 1945 r. posiadał status pomnika przyrody.