Diabelski Kamień (Głaz Krabata) k. Trzebiela.

W północnej części Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, pomiędzy miejscowościami Kamienica i Trzebiel, leży pomnikowy eratyk „Diabelski Kamień”. Obiekt znany jest również pod nazwą „Głaz Krabata”. Aby trafić do głazu, należy skręcić w prawo z drogi krajowej nr 12 Trzebiel – Łęknica w kierunku miejscowości Siedlec, Kamienica nad Nysą Łużycką. W Kamienicy skręcamy w brukowaną drogę, po której biegnie znakowano na niebiesko szlak turystyczny. Po ok. 300 m. od ostatnich zabudowań, po prawej stronie, na łące pod laskiem, kilka metrów od potoku Lanka, leży oznaczony tablicami olbrzymi głaz.

GPS N 51°37′48.19″, E 14°48′05.62″

Na stojącej obok tablicy znajdziemy kompletną informację o tym pomnikowym głazie narzutowym :

Otwory na powierzchni głazu wiązano legendą ze szponami diabła.

Eratyk jest granitowym głazem o składzie mineralnym 40% kwarc, 40% mikroklin, 15% plagioklaz, 5% biotyt.

„Diabelski Kamień” jest jedynym pomnikowym głazem narzutowym w utworzonym w 2001 r. Parku Krajobrazowym  „Łuk Mużakowa”. Obszar parku stanowi wybitny przykład działalności lodowca  skandynawskiego, który wyrzeźbił tu morenę czołową o kształcie podkowy (druga część po stronie niemieckiej).

Dodaj komentarz