Kamień Brygidy w Bardzie.

Podczas największych zlodowaceń obejmujących teren dzisiejszej Polski (Zlodowacenie Środkowopolskie i Południowopolskie), lądolód skandynawski dwukrotnie oparł się o Sudety. Stroma krawędź Sudetów, zaakcentowana uskokiem brzeżnym, stanowiła dla lodowca istotną przeszkodę. A jednak lądolód dwa razy wsunął się do Kotliny Kłodzkiej Przełomem Bardzkim, którego wylot znajduje się w okolicy Barda na wysokości ok. 255 m n.p.m.

Nasuwający się lądolód przywlekł materiał skalny z głazami narzutowymi; jeden z nielicznych eratyków we wnętrzu Sudetów o nazwie Kamień Brygidy objęto ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Leży on w Dolinie Węglówki, po prawej stronie Długiej Drogi (przedłużenie ulicy Krakowskiej w Bardzie).

GPS N 50°29′30.4″ , E 16°44′04.5″

Kamień Brygidy w Bardzie

Wymiary pomnikowego głazu w części wystającej ponad poziom gruntu:  długość 2.1 m, szerokość 1.5 m, wysokość 0.95 m, obwód 6,5 m. Szacowana waga eratyku ok. 9 ton.

Obok głazu ustawiono tablicę przybliżającą legendę związaną z powstaniem nazwy tego obiektu.

Na górze głazu wykuto znak krzyża, będący prawdopodobnie znakiem granicznym. Wyszukując go warto zwrócić uwagę na budulec Kamienia Brygidy – jest nim czerwony skandynawski granit.

granit budujący Kamień Brygidy

Dodaj komentarz