Pomnikowy dąb w Kwietnikach (gm. Paszowice, dolnośląskie).

Kwietniki to niewielka miejscowość położona nad Nysą Małą, w granicach Parku Krajobrazowego „Chełmy” (pow. jaworski, gm. Paszowice). Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż lokalnej drogi do Pogwizdowa. W centrum Kwietnik stoi gotycko – barokowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca. W latach 1953-1957 proboszczem był tu znany jasnowidz i uzdrowiciel ks. Czesław Klimuszko.

Na murze świątyni (na lewo od wejścia) znajdują się 3 piaskowcowe płyty nagrobne dawnych właścicieli wsi z lat 1602 – 12.

Naprzeciw kościoła znajduje się częściowo zdewastowany park o pow. 9,6 ha. Dawniej przylegał do rozebranego po 1945 r. pałacu (z zespołu pałacowego zachowały się tylko popadające w ruinę zabudowania folwarczne). Przebudową tego parku zajmował się w  1877 r.  Eduard Petzold, twórca znanych założeń krajobrazowych m.in. w Kliczkowie, Henrykowie, Bad Muskau – Łęknica (słynny, pisany na listę UNESCO Park Mużakowski), Legnicy (część Parku Miejskiego).

W skład zespołu parkowego wchodzi również staw z wyspą. Miejsce to zostało obecnie zagospodarowane jako łowisko i teren rekreacyjny (są ławki, stoły i miejsce na grilla).

staw-w-kwietnikach

W drzewostanie otaczającym staw zachowało się niekompletne założenie alejowe.

W jego skład wchodzi okaz dębu szypułkowego posiadającego status pomnika przyrody.

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 485 cm, wysokość 24 m, wiek ok. 200 – 250 lat.

pien-pomnikowego-debu-w-kwietnikach

Dodaj komentarz