Pomniki przyrody w gminie Wińsko (pow. wołowski, dolnośląskie).

Tereny gminy Wińsko zajmują północną część powiatu wołowskiego i równocześnie północną część województwa dolnośląskiego.  Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, od północy sąsiaduje z gminami: Jemielno i Wąsosz, od wschodu z gminą Prusice a od południa z gminą Wołów. Duże zróżnicowanie krajobrazu wynikające z położenia w trzech odmiennych regionach geograficznych (Obniżenie Ścinawskie, Wzgórza Trzebnickie i Kotlina Żmigrodzka) powoduje, że gmina ta posiada wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze. Do maja 2021 r. na liście gminnych pomników przyrody znajdowało się 6 obiektów, większość z nich powołana już w 1964 r. Na mocy Uchwały nr XXXVII/279/2021 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 maja 2021 r. do ochrony pomnikowej powołano dwa egzemplarze drzew. Jedno z nich – dąb szypułkowy o nazwie „Pan Tadeusz” – rośnie przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku przy ul. Piłsudskiego 42. 

GPS N 51°28′22.1″, E 16°36′30.6″

Wińsko - pomnikowy dąb latemWińsko - pomnikowy dąb zimąWińsko - dąb Pan Tadeusz latemWińsko - dąb Pan Tadeusz zimą

Drzewo mierzy w obwodzie 410 cm, wysokość okazu 18 metrów.

Wińsko - pień pomnikowego dębuWińsko - pień dębu Pan Tadeusz

Drugie z nowo powołanych drzew to również dąb szypułkowy, któremu nadano imię „Kmicic„. Pomnikowy okaz zlokalizowany jest we wsi Wyszęcice, ok. 140 m na południowy zachód od kościoła, na skraju zabudowań folwarcznych, niedaleko placu zabaw i boiska.

GPS N 51°27′26.7″, E 16°30′42.7″

Wyszęcice - pomnikowy dąb Kmicic latem

Wyszęcice - pomnikowy dąb Kmicic zimą

dąb Kmicic z Wyszęcic

Wyszęcice - pomnikowy dąb Kmicic

dąb Kmicic ze wsi Wyszęcice

pomnikowy dąb Kmicic z Wyszęcic

W Uchwale podano obwód „Kmicica” na wysokości 130 cm wynoszący 800 cm. Nie wiem kto, czym i w jaki sposób mierzył to drzewo, bowiem pomiar wykonany przez Pawła Lenarta dał wynik 673 cm; wysokość dębu to 23 metry.

Wyszęcice - pień dębu KmicicWyszęcice - pomiar obwodu pomnikowego dębu27 maja 2021 r. Rada Gminy Wińsko przegłosowała Uchwałę nr XXXVII/280/2021 w sprawie pomników przyrody. Miała ona mieć w założeniu charakter porządkowy, sankcjonując istniejące już pomniki przyrody, przy okazji nadając im nazwy własne, imiona. Jednak jak na akt prawa miejscowego zawiera kilka istotnych błędów, w szczególności danych lokalizacyjnych drzew rosnących w Moczydlnicy Klasztornej. W Uchwale zapisano, że grupa 3 dębów szypułkowych o nazwie „Mnisi” znajduje się w południowo – zachodniej części parku. W rzeczywistości taka część parku nie istnieje, a pomnikowych dębów o obwodach 670, 482, 543 cm należy szukać w północno – zachodniej części założenia parkowego.

Moczydlnica Klasztorna - grupa pomnikowych dębów Mnisi

Pomnikowy buk pospolity o nazwie „Jacek Soplica” (drugi leży powalony) znajduje się ok.150 m na północ od najgrubszego „Mnicha”, obok dawnej alei parkowej. Więcej informacji w artykule „Pomnikowe drzewa w Moczydlnicy Klasztornej„.

Moczydlnica Klasztorna - pomnikowe buki (jeden powalony)

W kompleksie leśnym położonym na południowy – zachód od Wińska znajdują się 3 pomniki przyrody. Dąb szypułkowy o nazwie „Napoleon” rośnie na skraju lasu (oddz. 196 c) w pobliżu wsi Słup, ok. 130 m na północ od żwirowni.

GPS N 51°26′52.1″ , E 16°34′55.41″

Słup - dąb Napoleon ukryty w lesie sosnowymSłup - pomnikowy dąb Napoleon zimąSłup - pomnikowy dąb Napoleon latem

„Napoleon” posiada krótki pień i szeroką koronę co świadczy o tym, że drzewo rosło niegdyś na otwartym terenie. Pomiar obwodu w najwęższym miejscu pomiędzy ziemią a wysokością 130 cm (zgodny z zasadami dendrometrii) dał wynik 493 cm, na wysokości pierśnicy dąb jest grubszy – 523 cm; wysokość okazu 32 metry, szacowany wiek to ok. 300 lat.

Słup - pomnikowy dąb Napoleon

Słup - pomiar obwodu dębu Napoleon

100 m na południe od leśnej drogi łączącej wsie Słup i Baszyn (administracyjnie na terenie wsi Jakubikowice), leży głaz narzutowy o nazwie „Kamień św. Jadwigi” o obwodzie 994 cm i wysokości 152 cm. Pomnikowy głaz jak i dąb „Napoleon” opisałem dokładnie w artykule „Kamień św. Jadwigi pomiędzy wsiami: Słup i Baszyn„. 

GPS N 51°26′24.02″ , E 16°35′53.08″

Jakubikowice - Kamień św. Jadwigi zimą

W lesie (oddz. 190 c), przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Moczydlnicy Klasztornej, do Jakubikowic, Słupa i Kłopotówki, rośnie pomnikowy dąb o nazwie „Zagłoba„.

GPS N 51°26′06.4″ , E 16°35′08.88″

Słup - dąb Zagłoba latemdąb Zagłoba zimą

Słup - pomnikowy dąb Zagłoba

„Zagłoba” mierzy w obwodzie 496 cm, wysokość dębu 32 metry.

pień dębu Zagłobapomiar obwodu dębu Zagłoba

Na północnym krańcu gminy, w lesie (oddz. 4) niedaleko wsi Naroków, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Narok„.

GPS N 51°30′59.6″ , E 16°37′23.3″

Naroków - pomnikowy dąb latemNaroków - pomnikowy dąb zimąNaroków - pomnikowy dąb Narok

Obwód dębu wynosi 432 cm, wysokość 28 metrów.

pień dębu Narok latempień dębu Narok zimąpomiar obwodu dębu Narok

Dodaj komentarz