Pomnikowe drzewa w Jeleniej Górze – Sobieszowie.

Jelenia Góra – Sobieszów znana jest głównie z górującego nad dzielnicą zamkiem  Chojnik.

Niekwestionowane walory przyrodnicze góry Chojnik – enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego, warto uzupełnić o rosnące w Sobieszowie pomniki przyrody ożywionej, bowiem właśnie w tej dzielnicy znajduje się zdecydowana większość pomnikowych drzew  Jeleniej Góry. Odnalezienie pomnikowych egzemplarzy nie jest trudne, wszystkie drzewa rośną w promieniu jednego kilometra od parkingów pod Chojnikiem a poszukiwania ułatwi  niniejszy artykuł.

Najcenniejszym pomnikowym drzewem jest wierzba biała, rosnąca na posesji przy ulicy Żabia 7, uznana za najstarszą w Polsce. Sędziwej wierzbie poświęciłem osobny artykuł (Najstarsza wierzba biała w Polsce).

 Za ogrodzeniem posesji przy ulicy Reymonta 1, rośnie pomnikowy klon srebrzysty o obwodzie 300 cm.

Przy następnej posesji (Reymonta 2) rośnie nieoznakowany tabliczką klon pospolity o obwodzie 430 cm.  Istnieje pewne zamieszanie związane z tymi klonami – niektóre źródła piszą o klonie srebrzystym przy Reymonta 1 o obwodzie 430 cm.

Okazały kasztanowiec biały rośnie obok kościoła, przy moście na Wrzosówce (ul. Dembowskiego). Pień o obwodzie 370 cm oznaczono tabliczką.

W pobliżu, na terenie Zarządu Parków Krajobrazowych (Kamiennogórska 2) rośnie miłorząb dwuklapowy.

Pień rozgałęzia się na dwa przewodniki o obwodach 210 i 140 cm.

Nieco dalej, na terenie ogrodu przy posesji Kamiennogórska 6 rośnie buk pospolity odmiany paprotkowatej; obwód w pierśnicy 355 cm.

25.05.2014 r. Uchwałą nr 309.XXXI.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry została zniesiona ochrona pomnikowa tego okazu. Drzewo to zostało w późniejszym czasie wycięte.

Idąc dalej, dotrzemy do skrzyżowania z ulicą Chałubińskiego, spoglądając w lewo (posesja nr 11), ujrzymy  buka pospolitego odmiany purpurowej. Pomnikowe drzewo posiada pień o obwodzie 310 cm.

Spacerując dalej ulicą Chałubińskiego w kierunku Chojnika, warto zwrócić uwagę na porośnięty bluszczem dąb, rosnący przy domu nr 15.

Pień (300 cm) oraz większa część korony jest gęsto opleciona bluszczem.

Nieco wyżej skręcamy w ulicę Zamkową, przy Willi Róża Wiatrów rosną dwa buki odmiany purpurowej, o obwodach 312, 305 cm.

Uchwałą nr 15.IV.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2015 r. pozbawiono te drzewa statusu pomników przyrody.

Dwa inne buki pospolite odnajdziemy w głębi posesji o charakterze niewielkiego parku, z dużą altaną mieszczącą pizzerię.

Przy ulicy Młyńskiej 7 rośnie pomnikowa lipa drobnolistna, o pierśnicy 430 cm.

Pień jest mocno zdeformowany i pusty w środku, oznaczony stosowną tabliczką.

Ustanowiony pomnikiem przyrody w marcu 2012 r. dąb „Bronek”, rośnie przy ulicy Kamiennogórskiej 11.

Obwód drzewa wynosi 440 cm, wysokość 21 m, brak tabliczki.

Pomnikowe drzewa w Sobieszowie mają dużą wartość edukacyjną, warto je zobaczyć, bowiem reprezentują aż 8 gatunków drzew w tym 3 odmiany buka pospolitego.

Dodaj komentarz