Źródło Mieczysław i Sztolnia nad Czają w Czarnorzekach (gm. Korczyna, podkarpackie).

Spośród 14 pomników przyrody gminy Korczyna (pow. krośnieński, podkarpackie) figurujących w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody tylko dwa (w tym rekordowy „Poganin”) reprezentują przyrodę ożywioną, a pozostałe 12 to twory przyrody nieożywionej – skałki, źródła, jaskinie (sztolnie) i wodospad. W dzisiejszym artykule zostaną opisane dwa z nich: źródło Mieczysław i Sztolnia nad Czają I – chronione w formie pomnika przyrody obiekty geoturystyczne, zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie, na południowym stoku Suchej Góry. Zmotoryzowani turyści mogą pozostawić auto na dużym parkingu naprzeciw kościoła w Czarnorzekach albo na poboczu przy posesji nr 55 (350 m na wschód od parkingu) i w dalszą drogę udać się pieszo kierując się czarnym szlakiem turystycznym lub drogowskazami ścieżki przyrodniczej.

początek ścieżki do źródła Mieczysławtrasa ścieżki dydaktycznej do źródła Mieczysławdrogowskazy przy czarnym szlakudrogowskazy na trasie ścieżki

Trasa prowadzi skrajem lasu, wzdłuż niewielkiego potoku. Po przejściu ok. 450 m od asfaltowej drogi dotrzemy do niszy źródliskowej, ale to jeszcze nie ta pomnikowa.

źródlisko na trasie ścieżki przyrodniczej

Źródło Mieczysław znajduje się ok. 100 m wyżej, wcześniej jednak napotkamy dużą tablicę opisującą zespół sztolni w Czarnorzekach, chronionych w formie stanowiska dokumentacyjnego.

tablica przy Sztolni nad Czają

Poza sezonem wegetacyjnym wylot Sztolni nad Czają I można wypatrzyć ze szlaku. Status tego obiektu jest trochę niejasny, jednak przeglądając wojewódzki, jak i centralny rejestr pomników przyrody można wyciągnąć wniosek, że Sztolnia nad Czają I posiada status pomnika przyrody nieożywionej, a wszystkie chronione są w formie stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą „Sztolnie w Czarnorzekach.

Sztolnia nad Czają widziana ze szlaku

Wyrobisko oraz sztolnia to pozostałości po eksploatacji piaskowców istebniańskich – skał powstałych w paleocenie (65-55 mln lat), wykorzystywanych od wieków do produkcji żaren i jako materiał budowlany.

GPS  N 49°45’01.1″ , E 21°49’35.1″

otoczenie Sztolni nad Czają I

otwór wejściowy Sztolni nad Czają

Przy samej sztolni ustawiono drugą, mniejsza tablicę.

Paweł Lenart przy Sztolni nad Czają

tablica obok Sztolni nad Czają

Wejście do sztolni zostało zakratowane, by nie niepokojono bytujących w niej nietoperzy.

zakratowane wejście do Sztolni nad Czają

Wracamy na szlak i po przejściu kilkudziesięciu metrów w górę stoku znajdziemy się przy pomnikowym źródle „Mieczysław” (520 m n.p.m.). Imię to zostało nadane na cześć Mieczysława Czai – mieszkańca Czarnorzek, zasłużonego działacza przyrodniczego, inicjatora ochrony nietoperzy w jaskiniach i sztolniach.

GPS  N 49°45’02.5″ , E 21°49’33.3″

źródło Mieczysław

Źródło zostało oznakowane dużą, czerwoną tablicą; na pozostałych dwóch znajduje się opis pomnika przyrody oraz dotyczące go zakazy. Status pomnika przyrody posiada od 2006 r. na mocy Uchwały nr XXXVII/265/06 Rady Gminy Korczyna z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

tablica przy źródle Mieczysław

opis źródła Mieczysławzakazy dotyczące źródła Mieczysław

Jest to tzw. źródło zatopione, wypływające z wyrobiska piaskowca istebniańskiego. Woda wypełniła zagłębienie terenu wielkości ok. 8×10 metra, tworząc niewielkie oczko wodne o głębokości ok. 6 metrów.

pomnikowe źródło Mieczysław

źródło Mieczysław na stoku Suchej Góry

otoczone płotem źródło Mieczysław

źródło Mieczysław w Czarnorzekachpomnik przyrody - źródło Mieczysław

Lustro wody podlega wahaniom w zależności od pory roku (amplituda ok. 1 metra). Zdjęcia przedstawiają stan z kwietnia 2023 r.

Dodaj komentarz