Zaginione Skałki w Kamborni (gm. Korczyna, podkarpackie).

Zaginione Skałki to wychodnia piaskowców ciężkowickich odsłaniających się na zalesionym grzbiecie zlokalizowanym ok. 250 m na północ od drogi Kambornia – Czarnorzeki. Do geostanowiska prowadzi ścieżka przyrodnicza do „Wodospadu Trzy Wody”, której początek znajduje się przy posesji Widokowa 73, ok. 500 m na zachód (w kierunki wsi Czarnorzeki) od Winnicy Widokowej.

GPS N 49°44’02.6″ , E 21°51’16.2″

tablica Ścieżka przyrodnicza do wodospadu Trzy Wody

Jak wspomniano wyżej, skałki zajmują kulminację zalesionego, równoleżnikowego grzbietu (488 m n.p.m.) o stromych zboczach i odsłaniają się na długości ok. 200 m.

GPS N 49°44’10″ , E 21°51’18″

1. Zaginione Skałki widziane od północy2. Zaginione Skałki widziane od północy3. Zaginione Skałki widziane od północy

Tablicę ścieżki przyrodniczej znakowanej czerwoną strzałką ustawiono przy zachodnim krańcu wychodni.

tablica Zaginione Skałki

Trasa prowadzi obrzeżem formacji skalnych posiadających formę baszt. Największa z nich ma długość około 40 m i wysokość 7 m.

4. Zaginione Skałki w Kamborni5. Zaginione Skałki - pomnik przyrody6. Zaginione Skałki7. Zaginione Skałki

8. Zaginione Skałki - pomnik przyrody nieożywionej9. Ścieżka przy Zaginionych Skałkach

Zaginione Skałki uzyskały status pomnika przyrody nieożywionej na mocy Uchwały nr XXVIII/288/17 Rady Gmina Korczyna z dnia 20 września 2017r.

10. Zaginione Skałki

11. Zaginione Skałki12. Zaginione Skałki z piaskowców ciężkowickich13. Zaginione Skałki14. Zaginione Skałki15. Zaginione Skałki16. Zaginione Skałki

Skałki zbudowane są z grubej ławicy zlepieńcowatego piaskowca ciężkowickiego powstałego eocenie (56 – 34 mln lat). Jest to ten sam III poziom piaskowca z którego zbudowane są również Prządki chronione w formie rezerwatu przyrody. Piaskowce te są główną skałą zbiornikową w okolicznych złożach węglowodorów np. w Potoku, Krośnie, Krościenku. To najbardziej wysunięta na wschód większa forma skalna zbudowana z piaskowca ciężkowickiego.

17. Zaginione Skałki18. Krawędź Zaginionych Skałek

Dalsza trasa ścieżki przyrodniczej prowadzi do wodospadu Trzy Wody, który będzie tematem kolejnego artykułu.

Dodaj komentarz