Pomnikowy dąb z Lubatowej (gm. Iwonicz – Zdrój, podkarpackie).

Lubatowa to duża wieś położona w Beskidzie Niskim, granicząca od południowego – zachodu z miastem Iwonicz – Zdrój (siedziba gminy w powiecie krośnieńskim, woj. podkarpackie). Zabudowania miejscowości skupione są wzdłuż głównej drogi biegnącej przez sioło na długości ponad 5 km, w malowniczej dolinie wyrzeźbionej przez rzekę Lubatówkę (dopływ Wisłoka). W centrum wsi, pomiędzy budynkiem starej szkoły a ośrodkiem zdrowia, rośnie okazały dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody.

Lubatowa - otoczenie pomnikowego dębu

pomnikowy dąb z Lubatowejdąb szypułkowy z Lubatowej

 Drzewo zostało pomnikiem przyrody już w 1953 r. na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie NRRL-VI-6-13/19/9/53. Obecnie obowiązującym aktem prawnym podtrzymującym status pomnika przyrody jest Ogłoszenie Wojewody Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia 1990 roku.

Lubatowa - pomnikowy dąbpomnikowy dąb szypułkowy z Lubatowejpomnikowy dąb w Lubatowej

Obwód pomnikowego okazu wynosi 521 cm, wysokość drzewa – 25 metrów, rozpiętość korony – 16 metrów.

pomnik przyrody - dąb szypułkowy z LubatowejLubatowa - pień pomnikowego dębupień pomnikowego dębu z Lubatowej

Dodaj komentarz