Pomnikowe drzewa przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu.

Szacunek dla przyrody i konieczność troski o jej ochronę to ważne elementy w nauczaniu najmłodszego pokolenia. Edukacja ekologiczna powinna stanowić jedno z istotnych zadań dydaktycznych i wychowawczych współczesnej szkoły. Do celów edukacji ekologicznej należy również upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, w tym znajomości regulowanych ustawowo 10 form ochrony przyrody, do których należą opisywane na tym blogu pomniki przyrody. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu mają ułatwione zadanie, 5 pomnikowych drzew rośnie na podwórzu szkoły. Ponadto dzięki staraniom nauczycieli w październiku 2010 roku wśród okazałych drzew wokół szkoły powstała „Ścieżka przyrodnicza”.

Przy ogrodzeniu, od strony ul. Sochaczewskiej, rośnie pomnikowy grab pospolity.

Obwód tego drzewa wynosi 236 cm, wysokość 20 metrów.

Pozostałe pomniki przyrody to drzewa egzotycznych gatunków, rosną w grupie między boiskiem a budynkiem szkoły.

Obok ustawiono tablice stanowiące element ścieżki przyrodniczej, znajdziemy tam komplet informacji o gatunkach drzew rosnących wokół szkoły.

Pomnikowy miłorząb dwuklapowy mierzy w pierśnicy 163 cm, wysokość drzewa 21 m.

Obok rośnie platan klonolistny o obwodzie pnia 247 cm i wysokości 20 m.

Kolejny pomnikowy okaz to dąb czerwony, jego pień mierzy w pierśnicy 250 cm.

Ostatnim drzewem w tym zestawieniu jest pomnikowy orzech czarny. Okaz mierzy 320 cm w obwodzie, przy wysokości 20 m.

Dodaj komentarz