Skała „Maczuga” w Woli Komborskiej (gm. Korczyna, podkarpackie).

W lasach Woli Komborskiej, na zachód od drogi nr 19 Rzeszów – Barwinek znajdują się wychodnie piaskowców, z których cztery, oddalone od siebie o kilkaset metrów, objęto już w 1963 r. ochroną pomnikową. W grupie 15 skałek znajduje się opisana w poprzednim artykule Konfederatka, na Dziale Trzecim zlokalizowana jest grupa 6 skałek, na Łupanej Górze – 3 skałki, a pomiędzy dwoma ostatnimi usytuowana jest charakterystyczna skała o nazwie „Maczuga”.

mapka lokalizacji pomnikowych skałek

mapka pochodzi z książki H. i R. Reszelowie „Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego”

Do „Maczugi” najprościej dojść z nieczynnego kamieniołomu przylegającego do szosy nr 19 i stamtąd udać się lasem ok. 100 m w kierunku zachodnim (niestety brakuje tu ścieżek i oznaczeń). Pomnikowa skała znajduje się na skraju stromego zbocza.

GPS N 49°43’46.8″ , E 21°54’14.9″

otoczenie skały Maczugaskałka Maczuga

Ostaniec zbudowany jest z piaskowców istebniańskich, wiekowo reprezentują one paleocen – kredę górną (około 80 – 55 mln lat).

skałka Maczuga w Woli Komborskiej

„Maczuga” posiada kształt masywnego grzyba skalnego o wysokości 3,5 metra, bogato urzeźbionego, pełnego mis i otworów powstałych w wyniku selektywnego wietrzenia. Od strony wschodniej do skały przybito tabliczkę.

tabliczka na skale Maczuga

Od strony zachodniej teren obniża się gwałtownie i odsłania dolną część skały z podstawą o długości 7,6 m. Maczuga widoczna od tej strony mierzy 6,5 metra.

skała Maczuga

Na zachodniej ścianie szczególnie widoczne są warstwy piaskowca przedzielane warstwami zlepieńca.

warstwy osadów na skale Maczugaskała Maczuga widziana od dołuwarstwy piaskowców i zlepieńców na skale Maczuga

W niektórych miejscach widoczne są sedymentacyjne struktury płomieniowe – formy powstałe w prądzie zawiesinowym poprzez porwanie, rozciągnięcie i rozmycie częściowo skamieniałej warstwy.

struktury płomieniowe na skale Maczuga

Dodaj komentarz