Skałki na Dziale Trzecim i Łupanej Górze (gm. Korczyna, podkarpackie).

W kolejnym i ostatnim artykule opisującym skałki zlokalizowane w lasach Woli Komborskiej zostaną opisane wychodnie piaskowca na zboczach Działu Trzeciego i Łupanej Góry. Zbudowane są z piaskowców istebniańskich powstałych w górnej kredzie i paleocenie ok. 80 – 55 mln lat temu. Bogatsza w formy skalne jest grupa 6 pomnikowych obiektów na zachodnim stoku Działu Trzeciego, którego przybliżona lokalizacja ujęta jest na poniższej mapie, pochodzącej z książki „Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego” H. i R. Reszel.

mapka lokalizacji pomnikowych skałek

mapka pochodzi z książki H. i R. Reszelowie „Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego”.

Dojście do pomnikowych skałek jest możliwe z parkingu opisanego w artykule o Konfederatce (GPS N 49°43’56.7″ , E 21°54’14.8″), ale tym razem nie idziemy na północ tylko w kierunku zachodnim – początkowo leśnym duktem – później na przełaj lasem w lewo do przełamania stoku. Chyba najszybciej znajdziemy grupę trzech fantazyjnie uformowanych skałek o maksymalnej wysokości 3,5 metra.

GPS N 49°43’55.9″ , E 21°54’05.1″

1. Skałki na Dziale Trzecim

2. Skałki na Dziale Trzecim

3. Skałki na Dziale Trzecim

4. Skałki na Dziale Trzecim

5. Skałki na Dziale Trzecim

6. Skałki na Dziale Trzecim

7. Skałki na Dziale Trzecim

Kilkanaście metrów na prawo (na południowy wschód) znajduje się ściana skalna o wysokości 2,4 m i długości 7 m, do której przytula się pień sosny.

8. Skałki na Dziale Trzecim

20 m poniżej grupy trzech skałek ulokowane dwa pozostałe ostańce skalne przedzielone sosną. Jedna ma wysokość 2,1 m i obwód ok. 7 m, druga 1,3 m wysokości i obwód 7,6 m.

9. Skałki na Dziale Trzecim

10. Skałki na Dziale Trzecim

Do grupy 3 skałek zlokalizowanych na Łupanej Górze najlepiej dojść z nieczynnego kamieniołomu przylegającego do szosy nr 19, ale tym razem nie idziemy na zachód w kierunku „Maczugi„, lecz na południe (równolegle do szosy w kierunku Barwinka). Wychodnie piaskowców usytuowane są na bardzo stromym, północno – zachodnim stoku, dobrze widać je od dołu, od strony szczytu są prawie niewidoczne.

GPS N 49°43’39.4″ , E 21°54’21.2″

1. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze2. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze

Tylko jedna skałka została oznakowana typową tabliczką.

3. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze

4. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze

4. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze6. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze7. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze

8. Pomnikowe skałki na Łupanej Górze

Niespełna kilometr w linii prostej od skałek na Trzecim Dziale znajduje się źródło siarczkowe „Bartłomiej” – więcej o nim w następnym artykule.

Skała „Maczuga” w Woli Komborskiej (gm. Korczyna, podkarpackie).

W lasach Woli Komborskiej, na zachód od drogi nr 19 Rzeszów – Barwinek znajdują się wychodnie piaskowców, z których cztery, oddalone od siebie o kilkaset metrów, objęto już w 1963 r. ochroną pomnikową. W grupie 15 skałek znajduje się opisana w poprzednim artykule Konfederatka, na Dziale Trzecim zlokalizowana jest grupa 6 skałek, na Łupanej Górze – 3 skałki, a pomiędzy dwoma ostatnimi usytuowana jest charakterystyczna skała o nazwie „Maczuga”.

mapka lokalizacji pomnikowych skałek

mapka pochodzi z książki H. i R. Reszelowie „Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego”

Do „Maczugi” najprościej dojść z nieczynnego kamieniołomu przylegającego do szosy nr 19 i stamtąd udać się lasem ok. 100 m w kierunku zachodnim (niestety brakuje tu ścieżek i oznaczeń). Pomnikowa skała znajduje się na skraju stromego zbocza.

GPS N 49°43’46.8″ , E 21°54’14.9″

otoczenie skały Maczugaskałka Maczuga

Ostaniec zbudowany jest z piaskowców istebniańskich, wiekowo reprezentują one paleocen – kredę górną (około 80 – 55 mln lat).

skałka Maczuga w Woli Komborskiej

„Maczuga” posiada kształt masywnego grzyba skalnego o wysokości 3,5 metra, bogato urzeźbionego, pełnego mis i otworów powstałych w wyniku selektywnego wietrzenia. Od strony wschodniej do skały przybito tabliczkę.

tabliczka na skale Maczuga

Od strony zachodniej teren obniża się gwałtownie i odsłania dolną część skały z podstawą o długości 7,6 m. Maczuga widoczna od tej strony mierzy 6,5 metra.

skała Maczuga

Na zachodniej ścianie szczególnie widoczne są warstwy piaskowca przedzielane warstwami zlepieńca.

warstwy osadów na skale Maczugaskała Maczuga widziana od dołuwarstwy piaskowców i zlepieńców na skale Maczuga

W niektórych miejscach widoczne są sedymentacyjne struktury płomieniowe – formy powstałe w prądzie zawiesinowym poprzez porwanie, rozciągnięcie i rozmycie częściowo skamieniałej warstwy.

struktury płomieniowe na skale Maczuga