Zabytkowy park przy zespole pałacowym w Wierzbnej (gm. Żarów).

Wierzbna to stara osada w gminie Żarów (powiat świdnicki), położona przy lokalnej drodze ze Świdnicy do Żarowa. We wsi zachował się jeden z cenniejszych zespołów zabytków w regionie. Najwspanialszy jest romański kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1230 r. do którego prostopadle dostawiono w 1729 – 1730 r. dawny klasztor.

Za ogrodzeniem terenu kościelnego znajduje się rozległy zespół pałacowy, składający się z barokowego pałacu opata i budynku klasztoru tzw. długiego domu.

Wokół zabudowań ciągnie się park krajobrazowy o powierzchni 4.3 ha, wpisany do rejestru zabytków.

W drzewostanie parku wyróżniono 5 okazów nadając im status pomników przyrody : 2 platany klonolistne, 3 lipy drobnolistne oraz dąb bezszypułkowy.Z braku tabliczek zwyczajowo przybijanych do pnia, ciężko jest zidentyfikować poszczególne pomnikowe drzewa. Szczególnie dotyczy to okazałych lip, tych o obwodzie powyżej 350 cm doliczyłem się przynajmniej 7. Być może 2 okazy pomnikowe flankują skrzydła pałacu.

Między pałacem a zrujnowanym klasztorem rośnie pierwszy pomnikowy platan.Obwód dość mocno pochylonego okazu wynosi 430 cm.
Drugi pomnikowy platan o obwodzie 416 cm rośnie w centralnej części parku.

pomnikowy platan w parku przypałacowym w Wierzbnej

Za tym platanem ukryta jest grupa 5 krzyży pojednania (pokutnych), jest to jedne z większych zgrupowań tego typu zabytków na Dolnym Śląsku.

Pomnikowy dąb bezszypułkowy rośnie we wschodniej części parku. Okaz mierzy w pierśnicy 365 cm.

Gruba lipa, być może pomnikowa, rośnie przy brzegu parkowego stawu.

Inne rosną w gęstym zadrzewieniu, niezbyt widoczne w sezonie wegetacyjnym.

Jako ciekawostkę można dodać, że nasz najmłodszy w historii mistrz świata w rzucie młotem – Paweł Fajdek pochodzi właśnie z Wierzbnej.

Dodaj komentarz