Pomniki przyrody w gminie Międzybórz.

Położona w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego (powiat oleśnicki) gmina Międzybórz dzieli się wyraźnie na dwie części : część środkową oraz północno-wschodnią z dominacją rolnictwa oraz część leśną, z dużymi i zwartymi kompleksami lasów. Zastanawiające jest to, że przy wskaźniku zalesienia gminy wynoszącej 44 % status pomników przyrody posiadają tylko 4 drzewa (w sąsiedniej gminie Twardogóra o identycznym wskaźniku nie ma żadnego). 4 pomnikowe lipy rosną w Międzyborzu, na ogrodzonym terenie kościoła ewangelickiego (w centrum miasta u zbiegu ulic Rynek i Kościelna) .

GPS  N 51°23′52″ , E 17°39′54″

Lipy mierzą w obwodzie od 265 do 300 cm, na pniach wiszą tabliczki.

Jedna gruba lipa została niestety ścięta (czerwiec 2013 r.), prawdopodobnie grupa pomnikowych lip liczy obecnie 3 sztuki.

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Międzybórz – 2 głazy narzutowe, opisałem dokładnie w poprzednim artykule.

Dodaj komentarz