Nowe pomniki przyrody w gminie Międzybórz (pow. oleśnicki, dolnośląskie).

Pomnikowe obiekty w gminie Międzybórz były już opisywane na tym blogu w artykułach „Pomniki przyrody w gminie Międzybórz” oraz „Głazy narzutowe w gminie Międzybórz„. Narzekałem w jednym z nich na skąpą ilość pomnikowych drzew w konfrontacji  z wysoką lesistością gminy. Do niedawna jedynymi drzewami chronionymi ustawowo były lipy rosnące na terenie kościoła ewangelickiego w Międzyborzu.

pomnikowe lipy na tle kościoła w Międzyborzupomnikowe lipy przy kościele w MiędzyborzuMiędzybórz - pień pomnikowej lipy

Uchwałą nr XXXIV/202/2018 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 lutego 2018 r. powołano do ochrony pomnikowej 3 dęby szypułkowe. Niestety, mimo upływu ponad dwóch lat od opublikowania uchwały, drzewa nie zostały w żaden sposób oznakowane.

Pierwszy okaz zlokalizowany jest na terenie leśnym (oddz. 4c Nadleśnictwa Syców), w najdalej wysuniętej na wschód części miasta. Najłatwiej dojechać do niego drogą gruntową ze wsi Niwki Kraszowskie, jadąc od strony Międzyborza należy za przystankiem autobusowym skręcić w lewo, potem jechać do granicy lasu i 50 m dalej szukać go po lewej stronie.

GPS  N 51°23′58.8″ , E 17°42′09.6″                 pomnikowy dąb rosnący k. wsi Niwki Kraszowskie

Międzybórz - pomnikowy dąbMiędzybórz - pień pomnikowego dębu

Drzewo mierzy w obwodzie 460 cm, wysokość okazu 28 metrów, szacunkowy wiek ok. 220 lat.

Międzybórz - pień pomnikowego dębu latem

Międzybórz - pień pomnikowego dębu zimą

Na skraju lasu (oddz. 5g Nadleśnictwa Syców) i pól uprawnych na południe od wsi Kraszów, ok. 250 m na wschód od drogi powiatowej 1495 z Kraszowa do Komorowa, rośnie drugi z nowo powołanych pomnikowych dębów.

GPS N 51°22′15.2″ , E 17°41′07.8″ 

pomnikowy dąb rosnący k. wsi KraszówKraszów - pomnikowy dąbpień pomnikowego dębu k. wsi Kraszów

Drzewo mierzy w obwodzie 510 cm, wysokość dębu 26 metrów, szacunkowy wiek ok. 320 lat.

Kraszów - pomnikowy dąb szypułkowy

las k. wsi Kraszów - pomiar pomnikowego dębu

Trzeci pomnikowy dąb znajduje się na terenie leśnym (oddz. 24j), ok. 400 m na południe od wschodniego krańca wsi Kamień.

GPS N 51°23′55.5″ , E 17°35′31.2″

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień zimą

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień wiosnąpomnikowy dąb rosnący w pobliżu wsi Kamieńpomnikowy dąb rosnący k. wsi Kamień latem

Drzewo mierzy w obwodzie 465 cm, wysokość okazu 30 metrów, szacunkowy wiek ok. 210 lat.

las k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu latemlas k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu wczesną wiosnąlas k. wsi Kamień - Paweł Lenart przy pomnikowym dębie

Według Pawła Lenarta – wrocławskiego treehuntera i miłośnika tych terenów, który od wielu lat przemierza Wzgórza Twardogórskie w poszukiwaniu okazałych drzew – na terenie gminy Międzybórz znajduje się jeszcze przynajmniej kilkanaście obiektów przyrody ożywionej godnych do objęcia ochroną pomnikową. Zgłoszony przez niego klon srebrzysty „Bukowianin”, rosnący na stacji kolejowej w Bukowinie Sycowskiej, znalazł się w finale konkursu Drzewo Roku 2018 r.

klon srebrzysty Bukowianin

pień klonu Bukowianin

Pomniki przyrody w gminie Międzybórz.

Położona w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego (powiat oleśnicki) gmina Międzybórz dzieli się wyraźnie na dwie części : część środkową oraz północno-wschodnią z dominacją rolnictwa oraz część leśną, z dużymi i zwartymi kompleksami lasów. Zastanawiające jest to, że przy wskaźniku zalesienia gminy wynoszącej 44 % status pomników przyrody posiadają tylko 4 drzewa (w sąsiedniej gminie Twardogóra o identycznym wskaźniku nie ma żadnego). 4 pomnikowe lipy rosną w Międzyborzu, na ogrodzonym terenie kościoła ewangelickiego (w centrum miasta u zbiegu ulic Rynek i Kościelna) .

GPS  N 51°23′52″ , E 17°39′54″

Lipy mierzą w obwodzie od 265 do 300 cm, na pniach wiszą tabliczki.

Jedna gruba lipa została niestety ścięta (czerwiec 2013 r.), prawdopodobnie grupa pomnikowych lip liczy obecnie 3 sztuki.

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Międzybórz – 2 głazy narzutowe, opisałem dokładnie w poprzednim artykule.