Nowe pomniki przyrody w gminie Międzybórz (pow. oleśnicki, dolnośląskie).

Pomnikowe obiekty w gminie Międzybórz były już opisywane na tym blogu w artykułach „Pomniki przyrody w gminie Międzybórz” oraz „Głazy narzutowe w gminie Międzybórz„. Narzekałem w jednym z nich na skąpą ilość pomnikowych drzew w konfrontacji  z wysoką lesistością gminy. Do niedawna jedynymi drzewami chronionymi ustawowo były lipy rosnące na terenie kościoła ewangelickiego w Międzyborzu.

pomnikowe lipy na tle kościoła w Międzyborzupomnikowe lipy przy kościele w MiędzyborzuMiędzybórz - pień pomnikowej lipy

Uchwałą nr XXXIV/202/2018 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 lutego 2018 r. powołano do ochrony pomnikowej 3 dęby szypułkowe. Niestety, mimo upływu ponad dwóch lat od opublikowania uchwały, drzewa nie zostały w żaden sposób oznakowane.

Pierwszy okaz zlokalizowany jest na terenie leśnym (oddz. 4c Nadleśnictwa Syców), w najdalej wysuniętej na wschód części miasta. Najłatwiej dojechać do niego drogą gruntową ze wsi Niwki Kraszowskie, jadąc od strony Międzyborza należy za przystankiem autobusowym skręcić w lewo, potem jechać do granicy lasu i 50 m dalej szukać go po lewej stronie.

GPS  N 51°23′58.8″ , E 17°42′09.6″                 pomnikowy dąb rosnący k. wsi Niwki Kraszowskie

Międzybórz - pomnikowy dąbMiędzybórz - pień pomnikowego dębu

Drzewo mierzy w obwodzie 460 cm, wysokość okazu 28 metrów, szacunkowy wiek ok. 220 lat.

Międzybórz - pień pomnikowego dębu latem

Międzybórz - pień pomnikowego dębu zimą

Na skraju lasu (oddz. 5g Nadleśnictwa Syców) i pól uprawnych na południe od wsi Kraszów, ok. 250 m na wschód od drogi powiatowej 1495 z Kraszowa do Komorowa, rośnie drugi z nowo powołanych pomnikowych dębów.

GPS N 51°22′15.2″ , E 17°41′07.8″ 

pomnikowy dąb rosnący k. wsi KraszówKraszów - pomnikowy dąbpień pomnikowego dębu k. wsi Kraszów

Drzewo mierzy w obwodzie 510 cm, wysokość dębu 26 metrów, szacunkowy wiek ok. 320 lat.

Kraszów - pomnikowy dąb szypułkowy

las k. wsi Kraszów - pomiar pomnikowego dębu

Trzeci pomnikowy dąb znajduje się na terenie leśnym (oddz. 24j), ok. 400 m na południe od wschodniego krańca wsi Kamień.

GPS N 51°23′55.5″ , E 17°35′31.2″

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień zimą

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień wiosnąpomnikowy dąb rosnący w pobliżu wsi Kamieńpomnikowy dąb rosnący k. wsi Kamień latem

Drzewo mierzy w obwodzie 465 cm, wysokość okazu 30 metrów, szacunkowy wiek ok. 210 lat.

las k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu latemlas k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu wczesną wiosnąlas k. wsi Kamień - Paweł Lenart przy pomnikowym dębie

Według Pawła Lenarta – wrocławskiego treehuntera i miłośnika tych terenów, który od wielu lat przemierza Wzgórza Twardogórskie w poszukiwaniu okazałych drzew – na terenie gminy Międzybórz znajduje się jeszcze przynajmniej kilkanaście obiektów przyrody ożywionej godnych do objęcia ochroną pomnikową. Zgłoszony przez niego klon srebrzysty „Bukowianin”, rosnący na stacji kolejowej w Bukowinie Sycowskiej, znalazł się w finale konkursu Drzewo Roku 2018 r.

klon srebrzysty Bukowianin

pień klonu Bukowianin

Pomnikowe drzewa w gminie Mirsk.

Gmina Mirsk w powiecie lwóweckim leży w rozległej dolinie u stóp Gór Izerskich. Część północna gminy to obszar Pogórza Izerskiego, południowa o charakterze górskim sięgająca granicy z Czechami. Gęsta sieć szlaków, cenne torfowiska chronione w rezerwacie oraz walory widokowe składają się na atrakcyjność turystyczną gminy, którą uzupełniają nieliczne, ale warte uwagi pomnikowe drzewa. Należy podkreślić, że oznakowanie pomników przyrody jest tutaj wzorowe – przy każdym drzewie oznaczonym nową tabliczką, znajduje się duża tablica informująca o zakazach dotyczących pomnika przyrody.

Przy głównej ulicy Mirska – Al. Wojska Polskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową rośnie miłorząb japoński.

Egzemplarz tego bardzo interesującego gatunku ma w pierśnicy 260 cm. Opadające jesienią żółte liście o oryginalnym kształcie, ścielą szczelnie otoczenie drzewa.

Ok. 500 metrów dalej, nad Kwisą, przy drodze do Świeradowa – Zdroju, rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 390 cm.

W pobliskim Kamieniu znajdują się dwa pomnikowe dęby szypułkowe. Trafimy do nich jadąc dalej w kierunku Świeradowa, za stacją paliw skręcamy w lewo, za mostem na Kwisie w prawo i dalej drogą wzdłuż rzeki aż wypatrzymy po lewej budynek transformatora ( ok. 2 km od stacji ). Pierwszy z dębów o obwodzie 334 cm rośnie w zadrzewieniu, na skraju łąki.

GPS N 50°57′04.89″ , E 15°22′12.86″

Idąc dalej wzdłuż linii energetycznej do słupa, spoglądając nieco na lewo, ujrzymy okaz dębu o pierśnicy 618 cm.

GPS N 50°57′02.66″ , E 15°22′22.80″

Równie okazały dąb szypułkowy o obwodzie 512 cm rośnie przy domu nr 5 w Karłowcu, w pobliżu warsztatu samochodowego.

Do następnego dębu skręcamy w widoczny na zdjęciu zjazd do Brzezińca i za mostem na Kwisie w prawo. Tam w pobliżu przystanku PKS, na terenie posesji nr 30 rośnie pomnikowy dąb szypułkowy.

Drzewo o obwodzie 452 cm mocno doświadczone przez czas i pioruny, nie posiada już kształtnej korony.

Przy drodze prowadzącej skrajem lasu z Mirska do Rębiszowa, znajduje się pomnikowy szpaler 76 dębów czerwonych.

Drzewom tym szczególnie pięknie wyglądającym właśnie teraz, jesienią postanowiłem poświęcić kolejny artykuł.