Wybrane pomniki przyrody w Kadynach.

Kadyny to wieś w gminie Tolkmicko (pow. elbląski), położona przy drodze 503 Elbląg – Tolkmicko (23 km od Elbląga, 4 km od Tolkmicka). We wsi można podziwiać szereg zabytków, m.in. barokowy pałac – dawną  letnią rezydencję cesarza Wilhelma II (obecnie hotel)

We wsi oraz najbliższej okolicy zachowała się bardzo duża ilość sędziwych drzew, status pomnika przyrody posiada ponad 160 obiektów przyrody ożywionej (pojedyncze okazy, grupy drzew oraz aleje ). Najbardziej znanym pomnikiem przyrody w Kadynach jest 700 – letni „Dąb Bażyńskiego” – jeden z najstarszych i najgrubszych (obwód 1015 cm) dębów szypułkowych w Polsce, opisany dokładnie w poprzednim artykule.

W pobliżu, przy tablicy, rośnie dużo mniejszy egzemplarz o obwodzie 416 cm i wysokości 25 m.

Opisane powyżej drzewo rośnie na skraju rezerwatu „Kadyński Las”. Na jego obszarze ustanowiono 14 pomników przyrody.

Pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 291 cm rośnie przy głównej szosie w centrum wsi.

Cztery pomnikowe dęby o pięknych, rozłożystych koronach rosną przy kiosku gastronomicznym, zlokalizowanym po prawej stronie drogi do leśniczówki i dalej do plaży nad Zalewem Wiślanym. Obwód pomnikowych okazów wynosi 268 – 330 cm, wysokość 20 – 26 metrów

W okolicy tych dębów odchodzi droga prowadząca do starego cmentarza ewangelickiego. W pobliżu (przy ruinach kaplicy) znajdziemy pomnikowy okaz dębu o obwodzie 350 cm.

Liczna grupa pomnikowych dębów rośnie przy blokach mieszkalnych (numery 47,49,55,51).

Część z nich rośnie na pobliskich nieużytkach położonych na północ od bloków, kilka okazów znajduje się na tyłach hotelu „Srebrny Dzwon”.

W Kadynach pomnikami przyrody ogłoszono kilka alei. Temat ten wymaga jednak szerszego omówienia w osobnym artykule.

Na odnalezienie wszystkich pomnikowych drzew w Kadynach potrzebny jest bardzo długi urlop. Może jeszcze tam wrócę i kilka kolejnych pomników przyrody odnajdę.

Dodaj komentarz