Pomnikowe głazy narzutowe w dolinie Grabianki (gm. Tolkmicko).

Tereny gminy Tolkmicko (pow. elbląski, warmińsko – mazurskie) charakteryzują się wyjątkowo zróżnicowanym krajobrazem. Większą część obszaru stanowi Zalew Wiślany (ponad 52%) – odcięty Mierzeją Wiślaną fragment Morza Bałtyckiego. Ponad Zalewem góruje Wysoczyzna Elbląska – rozległy płat falistej moreny dennej z zespołami pagórków zwanych drumlinami, wznoszący się prawie 200 m n.p.m.

Wysoczyzna pocięta jest siecią licznych dolin, wąwozów i jarów utworzonych przez płynące potoki. Działalność erozyjna wód płynących spowodowała odsłonięcie w wielu miejscach głazów narzutowych. Duże zgrupowania pomnikowych eratyków można podziwiać wędrując wzdłuż Grabianki. Wzdłuż tego strumienia wiedzie tzw. „Czarna Droga”, jej fragmentem poprowadzono czerwony szlak z Kadyn do Tolkmicka, ponadto dwa szlaki rowerowe.

W dolnym biegu Grabianka silnie meandruje. W korycie rzeczki zalega wiele głazów, które upodobniają ją do górskiego potoku. Duże głazy znajdziemy również przy samej drodze.

Wędrując w górę biegu rzeczki dochodzimy na skraj rezerwatu „Bu­ki Wysoczyzny Elbląskiej”. Przez Grabiankę przerzucono uroczy mostek oraz ustawiono tablicę informacyjną.

Przy zachodniej (przeciwnej) granicy rezerwatu leży największy w powiecie elbląskim eratyk o nazwie „Kamień Złotego Wina”. Problem w tym, że rezerwat ma charakter ścisły i nie jest udostępniony do zwiedzania. Jeśli koniecznie chcemy zobaczyć ten olbrzymi głaz, najlepiej zrobić to od strony wsi Ostrogóra.

GPS N 54°16′38.45″, E 19°30′10.41″

Głaz mierzy w obwodzie 14.2 m, wysokość eratyku 2.4 m. Zbudowany jest alandzkiego granitu rapakiwi.

W dalszej części wędrówki wzdłuż Grabianki nie brakuje dużych głazów narzutowych, których obwód dochodzi do 10 metrów. Niestety nie są w żaden sposób oznakowane i można się tylko domyślać, które objęto ochroną pomnikową. W rejestrze pomników przyrody figuruje 13 grup i pojedynczych głazów zlokalizowanych w rejonie potoku.

Niektóre z głazów kryją się w gęstwinie zarośli. Po sezonie wegetacyjnym są z pewnością łatwiejsze do odnalezienia.

W okolicy Czarnej Drogi podziwiać można również pomniki przyrody ożywionej. Poniżej okaz świerku i wiązu z charakterystyczną tabliczką.

Wiele pomnikowych głazów narzutowych, w tym najbardziej znany „Diabelski Kamień„, zalega w korycie Srebrnego Potoku, przepływającym przez „Las Bażantarnia” w Elblągu. Więcej szczegółów w następnym artykule.

Wybrane pomniki przyrody w Kadynach.

Kadyny to wieś w gminie Tolkmicko (pow. elbląski), położona przy drodze 503 Elbląg – Tolkmicko (23 km od Elbląga, 4 km od Tolkmicka). We wsi można podziwiać szereg zabytków, m.in. barokowy pałac – dawną  letnią rezydencję cesarza Wilhelma II (obecnie hotel)

We wsi oraz najbliższej okolicy zachowała się bardzo duża ilość sędziwych drzew, status pomnika przyrody posiada ponad 160 obiektów przyrody ożywionej (pojedyncze okazy, grupy drzew oraz aleje ). Najbardziej znanym pomnikiem przyrody w Kadynach jest 700 – letni „Dąb Bażyńskiego” – jeden z najstarszych i najgrubszych (obwód 1015 cm) dębów szypułkowych w Polsce, opisany dokładnie w poprzednim artykule.

W pobliżu, przy tablicy, rośnie dużo mniejszy egzemplarz o obwodzie 416 cm i wysokości 25 m.

Opisane powyżej drzewo rośnie na skraju rezerwatu „Kadyński Las”. Na jego obszarze ustanowiono 14 pomników przyrody.

Pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 291 cm rośnie przy głównej szosie w centrum wsi.

Cztery pomnikowe dęby o pięknych, rozłożystych koronach rosną przy kiosku gastronomicznym, zlokalizowanym po prawej stronie drogi do leśniczówki i dalej do plaży nad Zalewem Wiślanym. Obwód pomnikowych okazów wynosi 268 – 330 cm, wysokość 20 – 26 metrów

W okolicy tych dębów odchodzi droga prowadząca do starego cmentarza ewangelickiego. W pobliżu (przy ruinach kaplicy) znajdziemy pomnikowy okaz dębu o obwodzie 350 cm.

Liczna grupa pomnikowych dębów rośnie przy blokach mieszkalnych (numery 47,49,55,51).

Część z nich rośnie na pobliskich nieużytkach położonych na północ od bloków, kilka okazów znajduje się na tyłach hotelu „Srebrny Dzwon”.

W Kadynach pomnikami przyrody ogłoszono kilka alei. Temat ten wymaga jednak szerszego omówienia w osobnym artykule.

Na odnalezienie wszystkich pomnikowych drzew w Kadynach potrzebny jest bardzo długi urlop. Może jeszcze tam wrócę i kilka kolejnych pomników przyrody odnajdę.