Pomniki przyrody przy ul. Parkowej i Bartla we Wrocławiu.

Parkowa i Bartla to dwie równoległe ulice Wrocławia położone na prawym brzegu Starej Odry, w sąsiedztwie Hali Stulecia i ogrodu zoologicznego. W zabudowie tej części miasta dominują zabytkowe wille z ogrodami obsadzonymi często egzotycznymi gatunkami drzew. Część tutejszych posesji zajmują jednostki oświatowe i to właśnie przy nich zlokalizowane są pomnikowe okazy.

Na placu zabaw Przedszkola nr 48 (ul. Bartla 3) rośnie pomnikowy cyprysik Lawsona. Obwód tego drzewa wynosi 127 cm, wysokość 21 m, objęty ochroną pomnikową od 12.06.2003 r.

Przed budynkiem Uniwersytetu Medycznego (ul. Bartla 5) rosną dwa pomnikowe drzewa. Żywotnik zachodni mierzy w obwodzie 207 cm, wysokość okazu 17,5 m.

Obok rośnie wielopienny okaz cisa pospolitego mierzącego 114+78+62+110 cm w obwodzie, wysokość 10 m.

Ok. 100 m od miejsca gdzie asfaltowa nawierzchnia zmienia się w trakt spacerowy rośnie ogromny dąb szypułkowy. Drzewo nosi imię Jana Dzierżona (na głazie napisano błędnie Jana Dzierżonia), jego obwód wynosi 652 cm, wysokość 22 m, wiek ok. 400 lat.

W pobliżu, przy ścieżce prowadzącej w kierunku ulicy Parkowej, obok ogrodzenia boiska liceum, rośnie drugi pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 479 cm  i wysokości 33 m.

Pomnikowy dąb rosnący na terenie liceum (Parkowa 18) o obwodzie 436 cm został całkowicie pozbawiony korony i w zasadzie zatracił walory pomnikowe.

W ogrodzie posesji przy ul. Parkowej 1/3 (do niedawna budynek biblioteki Akademii Medycznej) zlokalizowany jest pomnikowy cyprysik groszkowy. Obwód tego drzewa wynosi 124 cm, wysokość 15 metrów.

W następnym artykule opiszę pomniki przyrody rosnące w Parku Szczytnickim.

Dodaj komentarz