Park Szczytnicki we Wrocławiu.

Zlokalizowany we wschodniej części Wrocławia Park Szczytnicki należy do największych (ponad 100 ha powierzchni) i najstarszych parków w mieście. Założony został w 1783 r. przez Fryderyka Ludwika Hohenlohe, poszerzony i przekształcony w II poł. XIX w. w park krajobrazowy. Duże zmiany na obrzeżu parku zaszły na pocz. XX w. W ramach Wystawy Stulecia w 1913 r. wybudowano Halę Stulecia, Pergolę otaczającą staw z fontanną, Ogród Japoński i in.

W bogatej kompozycji parku krajobrazowego odnajdziemy ocienione części leśne, rozległe polany, podłużny staw z mostami.

Obfitość flory Parku Szczytnickiego reprezentuje ok. 400 gatunków drzew i krzewów, w tym wielu rzadkich i egzotycznych. Pomnikowe egzemplarze drzew to głównie sędziwe dęby szypułkowe, jeden z nich – Dąb Jana Stanki – rośnie przy mostku przerzuconym nad stawem.

Okaz mierzy w obwodzie 534 cm, wysokość dębu 26 metrów.

Owocujący okaz kasztana jadalnego o statusie pomnika przyrody rośnie w pobliżu placu zabaw.

Kasztan mierzy w obwodzie 243 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Przy alejce prowadzącej od placu zabaw do kolumny Wilhelma rośnie pomnikowy jarząb brekinia – gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą. To niepozorne drzewo mierzy w pierśnicy 92 cm, wysokość okazu 13 m.

Idąc od placu zabaw w kierunku Mostu Szczytnickiego przechodzimy przez aleję 15 pomnikowych dębów szypułkowych.

Drzewa mierzą w obwodzie 235, 245, 250, 252, 257, 266, 268, 271, 279, 314, 333, 347, 358, 359, 345+305 cm, wysokość 9 – 30 metrów.

100 m od pomnikowej alei, przy szalecie, rośnie kolejny okazały dąb – pomnik przyrody. Drzewo mierzy 432 cm w obwodzie, wysokość dębu 31 metrów.

W tej części Parku Szczytnickiego, pomiędzy torami tramwajowymi a ul. Różyckiego, rosną jeszcze 3 pomnikowe dęby o obwodach 413, 365, 293 cm.

Na obrzeżu Parku Szczytnickiego, przy budynku Państwowej Inspekcji Pracy (ul. Kopernika 5), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Dziadek”. To ogromne drzewo mierzy w pierśnicy 629 cm, wysokość okazu 17 m, wiek ok. 440 lat.

  1. Mam pytanie Marku. Czy dąb „Dziadek” można oficjalnie uznać za najstarsze drzewo we Wrocławiu? Nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy twierdzą, że dęby „Jana Stanki” i ” Jana Dzierżonia” są wiekowo zbliżone do „Dziadka”.

  2. W dostępnych informacjach wyczytałem, że „Dziadek” (629 cm) ma 440 lat a dąb „Jana Dzierżona” (652 cm) 400 lat. Rosnący w Parku Szczytnickim „Dąb Jana Stanki” jest o metr chudszy (534 cm), więc raczej starszy od „Dziadka” nie jest. Wprawdzie w Parku Pawłowickim rośnie jeszcze „Paweł” o obwodzie 728 cm, ale ten raczej jest zrostem dwóch lub więcej dębów. Biorąc pod uwagę również warunki siedliskowe dęby Jana Stanki, Dzierżona i Paweł rosną w bezpośrednim sąsiedztwie stawu lub rzeki, więc na brak wody nawet w czasie suszy narzekać nie mogą. Tym samym ich przyrosty roczne mogą być większe.

Dodaj komentarz