Pomniki przyrody w gminie Wojsławice (pow. chełmski, lubelskie).

Gmina Wojsławice leży w południowej części powiatu chełmskiego (lubelskie), we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, w subregionie zwanym Działy Grabowieckie. Siedzibą gminy jest byłe miasteczko Wojsławice (prawa miejskie utraciło w XIX w.), podkreślające swoją historyczną wielokulturowość istnieniem cerkwi, kościoła katolickiego i synagogi. W centrum wsi stoi wybudowany niedawno ratusz – siedziba władz gminnych.

Tereny gminy Wojsławice to miejsce akcji większości przygód Jakuba Wędrowycza, postaci literackiej występującej w opowiadaniach Andrzeja Pilipiuka. Pomnik Wędrowycza stoi na posesji prywatnej, przy drodze do Witoldowa i dalej do Kraśniczyna.

W krajobrazie gminy wyróżnia się duża ilość rozgałęzionych wąwozów, wyrzeźbionych w podłożu lessowym. Nierzadko wybijają w nich źródła , dwa z nich objęto ochroną pomnikową. Pierwsze z nich znajduje się na gruntach administracyjnych Wojsławic, drugie w we wsi nowy Majdan. Szczegółowe informacje na temat tych źródeł można odnaleźć w poprzednim artykule.

pomnikowe źródło w Wojsławicach

pomnikowe źródło w Nowym Majdanie

Pomniki przyrody ożywionej w gminie Wojsławice reprezentują 3 drzewa rosnące obok leśnictwa Wojsławice  (na północ od Wojsławic, przy drodze do Chełma). To para kasztanów jadalnych i tulipanowiec amerykański.

Pomnikowe okazy znajdziemy w pobliżu ogrodzenia, na prawo (po południowej stronie) od budynku leśniczówki. Rosnąc w zwarciu wykształciły długie pnie, pozbawione w dolnej części jakichkolwiek gałęzi. Kasztany jadalne mierzą w obwodzie 141 i 76 cm, wysokość drzew to 26 m.

Tulipanowiec amerykański mierzy w obwodzie 235 cm, wysokość drzewa 26 m. Zarówno tulipanowiec jak i kasztany jadalne zostały powołane do ochrony pomnikowej w 1986 r.

Oprócz tych pomnikowych, kilka innych okazów zasługuje na szczególną uwagę. Tuż przy kasztanach stoją pokaźne buki pospolite, rosnące tu na granicy swojego naturalnego zasięgu.

Przy samym ogrodzeniu rośnie potężna jodła pospolita.

Ciekawy jest również okaz czereśni o wyjątkowo grubym pniu.

Park Szczytnicki we Wrocławiu.

Zlokalizowany we wschodniej części Wrocławia Park Szczytnicki należy do największych (ponad 100 ha powierzchni) i najstarszych parków w mieście. Założony został w 1783 r. przez Fryderyka Ludwika Hohenlohe, poszerzony i przekształcony w II poł. XIX w. w park krajobrazowy. Duże zmiany na obrzeżu parku zaszły na pocz. XX w. W ramach Wystawy Stulecia w 1913 r. wybudowano Halę Stulecia, Pergolę otaczającą staw z fontanną, Ogród Japoński i in.

W bogatej kompozycji parku krajobrazowego odnajdziemy ocienione części leśne, rozległe polany, podłużny staw z mostami.

Obfitość flory Parku Szczytnickiego reprezentuje ok. 400 gatunków drzew i krzewów, w tym wielu rzadkich i egzotycznych. Pomnikowe egzemplarze drzew to głównie sędziwe dęby szypułkowe, jeden z nich – Dąb Jana Stanki – rośnie przy mostku przerzuconym nad stawem.

Okaz mierzy w obwodzie 534 cm, wysokość dębu 26 metrów.

Owocujący okaz kasztana jadalnego o statusie pomnika przyrody rośnie w pobliżu placu zabaw.

Kasztan mierzy w obwodzie 243 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Przy alejce prowadzącej od placu zabaw do kolumny Wilhelma rośnie pomnikowy jarząb brekinia – gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą. To niepozorne drzewo mierzy w pierśnicy 92 cm, wysokość okazu 13 m.

Idąc od placu zabaw w kierunku Mostu Szczytnickiego przechodzimy przez aleję 15 pomnikowych dębów szypułkowych.

Drzewa mierzą w obwodzie 235, 245, 250, 252, 257, 266, 268, 271, 279, 314, 333, 347, 358, 359, 345+305 cm, wysokość 9 – 30 metrów.

100 m od pomnikowej alei, przy szalecie, rośnie kolejny okazały dąb – pomnik przyrody. Drzewo mierzy 432 cm w obwodzie, wysokość dębu 31 metrów.

W tej części Parku Szczytnickiego, pomiędzy torami tramwajowymi a ul. Różyckiego, rosną jeszcze 3 pomnikowe dęby o obwodach 413, 365, 293 cm.

Na obrzeżu Parku Szczytnickiego, przy budynku Państwowej Inspekcji Pracy (ul. Kopernika 5), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Dziadek”. To ogromne drzewo mierzy w pierśnicy 629 cm, wysokość okazu 17 m, wiek ok. 440 lat.