Pomniki przyrody przy ul. Chojnowskiej w Legnicy.

Chojnowska jest jedną z głównych ulic Legnicy, odchodzącą z Rynku w kierunku zachodnim. Jej długość wynosi 2613 m, prawie w całości znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 94. Znaczenie historyczne ulicy Chojnowskiej akcentuje zachowana Brama Chojnowska.

Chociaż przy opisywanej ulicy nie ma większych terenów zielonych, to można tu odnaleźć kilka pomnikowych drzew, o dużej rozpiętości gatunkowej. Skupisko pomnikowych okazów znajduje się przy kompleksie budynków Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej (Chojnowska 81). Egzemplarzem zwracającym szczególną uwagę jest potężny platan klonolistny.

Pień tego okazu mierzy w obwodzie 442 cm, wysokość drzewa 30 metrów.

W pobliżu, między budynkami, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie pnia 296 cm i wysokości 28 m.

Kolejny pomnikowy okaz to jesion wyniosły o obwodzie pnia 401 cm i wysokości 25 m.

Najciekawszym drzewem jest pomnikowy orzech czarny, przepięknie przebarwiający się jesienią (pełny opis gatunku w artykule „Orzech czarny w Rogalicach„). Legnicki okaz jest jedynym pomnikowym egzemplarzem tego gatunku na Dolnym Śląsku, mierzy w obwodzie 252 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Pomnikowy miłorząb dwuklapowy rośnie na terenie Gimnazjum nr 5 (Chojnowska 100), przy bieżni. Okaz mierzy 172 cm w obwodzie, wysokość drzewa 18 m.

Ciekawe są również pomnikowe drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Chojnowskiej. Do takich należą 2 topole kanadyjskie zlokalizowane przy ul. Kawaleryjskiej.

Topole mierzą w pierśnicy 395 i 380 cm, wysokość drzew odpowiednio 30 i 31 metrów.

7 pomnikowych lip węgierskich o obwodach 198 – 240 cm rośnie przy ul. Wileńskiej, równoległej do ul. Chojnowskiej.

Pomnikowe klony srebrzyste rosną w otoczeniu kościoła przy ul. M. Drzymały. Obwód pni w pierśnicach mieści się w przedziale 240 – 357 cm.

Dodaj komentarz