Pomniki przyrody w m. Końskie (woj. świętokrzyskie).

Końskie to miasto położone w północno – zachodniej części woj. świętokrzyskiego, jest siedzibą władz miejskich, gminnych i powiatowych. Miasto posiada bogatą listę zabytków architektonicznych, niewątpliwie warto poświęcić kilka godzin by zapoznać się choć z częścią z nich. Najwięcej czasu zajmie nam zwiedzanie rozległego zespołu pałacowo – parkowego, wybudowanego przez Jana Małachowskiego po 1740 r. Klasycystyczny zespół budowli pałacowych wzorowanych na zespole w Pillnitz pod Dreznem (Saksonia, Niemcy) został kilkukrotnie przebudowany w XIX w. Obecnie pałac jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy oraz innych instytucji pożytku publicznego.

Pomiędzy skrzydłami pałacu znajduje się ogród w stylu francuskim, z fontanną, trawnikami oraz rabatami kwiatowymi.

Północną część zespołu stanowi park krajobrazowy w stylu angielskim, pełniący obecnie funkcję Parku Miejskiego. Od strony ul. Mieszka I znajduje się okazała brama parkowa, obok pomnik T. Kościuszki.

Krajobrazową część parku uświetnia kilka niezwykłych obiektów: Świątynia Grecka, Oranżeria Egipska, Glorieta, Altana, neogotycka kapliczka.

W drzewostanie parku dominują rodzime gatunki liściaste.

Najstarsze drzewa rosną w północno – wschodniej części parku. 4 dęby szypułkowe w wieku ok. 250 lat posiadają status pomników przyrody.

Obwód pomnikowych okazów wynosi 595, 596, 422, 485 cm, wysokość ok. 25 m.

park-w-konskich-dab-o-rzadkim-pokroju

Obowiązkowym punktem zwiedzania Końskich jest późnogotycka kolegiata św. Mikołaja w Końskich pod wezwaniem św. Mikołaja i Wojciecha (wybudowana w latach 1492-1520). W świątyni zachowały się elementy wcześniejszego kościoła, m.in. romański tympanon z pocz. XIII w.

konskie-romanski-tympanon-na-kosciele

Na terenie kościelnym (za prezbiterium) rośnie jeden z ponad 500 Dębów Papieskich, wyhodowanych z żołędzi „Chrobrego” poświęconych przez Karola Wojtyłę.

Dodaj komentarz