Park Leśnicki we Wrocławiu.

Historia zamku w Leśnicy (od 1928 r. część Wrocławia) sięga XII w. Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniał właścicieli oraz ulegał kolejnym przebudowom. Obecnie leśnicki zamek pełni funkcję placówki kulturalnej. 

Do zamku przylega rozległe założenie parkowe o powierzchni 21 ha, ograniczone od zachodu ul. Marszowicką, od południa ul. Średzką  a od wschodu rzeką Bystrzycą. To znakomity teren spacerowy z dobrze utrzymanymi alejkami, stawami i ławeczkami do odpoczynku. 

W starym drzewostanie ochroną pomnikową objęto 8 drzew. Przy samym zamku rośnie pomnikowy platan klonolistny.

Obwód okazu 485 cm, wysokość 26.5 m. Na pniu stosowna tabliczka.

Przy zamkowym stawie rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 455 cm i wysokości 23 metry.

Obok sędziwe, wielopienne cisy, warte objęcia ochroną pomnikową.

Idąc dalej parkową alejką w kierunku kładki na Bystrzycy ujrzymy pomnikową lipę drobnolistną.

Okaz mierzy w pierśnicy 376 cm, przy wysokości 25 metrów.

Nieco dalej, na polanie rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 506 cm.

Obok kładki na Bystrzycy rosną dwa platany klonolistne. Grubszy o obwodzie 423 cm posiada status pomnika przyrody.

Na pniu tabliczka częściowo wchłonięta już przez korę.

Spacerując dalej wzdłuż rzeki dotrzemy do charakterystycznego, garbatego mostku. Przekraczamy go i kierujemy się w lewo w nieutwardzoną, słabo zaznaczoną ścieżkę, która doprowadzi nas do pomnikowego tulipanowca amerykańskiego (ok. 50 m od mostku). 

Okaz (najgrubszy we Wrocławiu) mierzy w obwodzie 376 cm, wysokość drzewa 27 m.

Kolejny pomnikowy dąb rośnie przy północnej granicy parku, w zwartym zadrzewieniu, niedaleko wspomnianego mostku. 

Okaz mierzy w pierśnicy 435 cm, wysokość drzewa 31 m.

Mijamy labirynt grabowy i wracamy w kierunku zamku. W pobliżu stawu miniemy pomnikowy egzemplarz dębu szypułkowego.

W dolnej części pnia (obwód 410 cm) widoczne ślady żerowania larw kozioroga dębosza, poszerzone przez dzięcioła.

Wiele innych, okazałych dębów nie posiada statusu pomnika przyrody.

Do ciekawostek dendrologicznych parku należy mocno pochylony okaz surmii (katalpa). Jej owoce – długie strąki podziwiać można nawet w zimie.

Leśnicki Park jest częścią większego kompleksu zieleni,  którego północną część stanowi Las Mokrzański. Również po drugiej stronie Bystrzycy zachowały się tereny leśne z wyodrębnionym Parkiem Stabłowickim, o którym w następnym artykule.

Dodaj komentarz