Pomnikowy eratyk pomiędzy wsiami: Słup i Baszyn (gmina Wińsko).

Wymieniony w tytule głaz leży w lesie ok. 3 km na południowy – wschód od Wińska, 100 m na południe od leśnej drogi łączącej wsie Słup i Baszyn. Pofalowany teren jest fragmentem Wzgórz Wińskich – morenowych pagórków sięgających 202 m n.p.m. będących częścią Wzgórz Trzebnickich. Tutejszy krajobraz uformował w plejstocenie lądolód, pozostawiając po sobie grube warstwy piasków, żwirów oraz większych odłamków skalnych zwanych głazami narzutowymi lub eratykami. Opisywany w dzisiejszym artykule głaz mierzy aż 994 cm w obwodzie i jest wysoki na 152 cm.

GPS N 51°26′24.21″ , E 16°35′52.75″

Materiałem budującym głaz jest czerwony, skandynawski granit.

Warto się również pokusić o znalezienie w tym kompleksie leśnym dwóch sędziwych dębów – pomników przyrody ożywionej. Pierwszy z nich rośnie na południe od głazu, przy skrzyżowaniu leśnych dróg, których jedna jest znakowanym na czerwono szlakiem rowerowym (oddział leśny 190 c).

GPS N 51°26′06.32″ , E 16°35′08.51″

Okaz mierzy 477 cm w obwodzie, wysokość drzewa 32 metry, szacowany wiek 310 lat.

Drugi pomnikowy okaz rośnie na skraju lasu (oddz. 196 c), niedaleko wsi Słup. Charakterystycznym miejscem jest wyrobisko żwirowni, dąb rośnie ok. 150 m na północ od niej.

GPS N 51°26′50.29″ , E 16°34′54.41″

Drzewo charakteryzuje się wyjątkowo rozłożystą koroną; obwód pnia wynosi 473 cm, wysokość okazu 24 metry, szacowany wiek 300 lat.

Dodaj komentarz