Kamień św. Jadwigi pomiędzy wsiami: Słup i Baszyn (gmina Wińsko).

(Edytowano 18.05.2022 r.) Pofalowany teren okolic Wińska jest fragmentem Wzgórz Wińskich – morenowych pagórków sięgających 202 m n.p.m., będących częścią większej jednostki – Wzgórz Trzebnickich. Tutejszy krajobraz uformował w plejstocenie lądolód, pozostawiając po sobie grube warstwy piasków, żwirów oraz większych odłamków skalnych zwanych głazami narzutowymi lub eratykami. W lesie, ok. 3 km na południowy – wschód od Wińska, 100 m na południe od leśnej drogi łączącej wsie Słup i Baszyn, leży głaz narzutowy o obwodzie prawie 10 m. Prowadzi do niego ścieżka przyrodniczo – edukacyjna mająca początek we wsi Baszyn.

drogowskaz ścieżki przyrodniczejpoczątek ścieżki przyrodniczej w Baszyniemapa ścieżki przyrodniczej z Baszyna do Słupa

Mijamy cmentarz i wędrujemy dalej leśnym duktem, po ok. 800 m skręcamy w lewo, w leśną przecinkę by po 200 m stanąć przy głazie. W miejscu skrętu z głównej drogi ustawiono ławkę (szkoda, że nie drogowskaz).

ścieżka do pomnikowego głazu

Pomnikowy głaz na mocy Uchwały nr XXXVII/280/2021 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 maja 2021 r. nazwano Kamieniem św. Jadwigi. Ochroną pomnikową głaz objęto już w 1964 r. 

GPS N 51°26′24.02″ , E 16°35′53.08″

autor przed Kamieniem św. Jadwigi w Jakubikowicach

Jakubikowice - Kamień św. Jadwigi zimą

Jakubikowice - Kamień św. Jadwigi latem

Obok głazu ustawiono tablicę z treścią przybliżającą pochodzenie głazu oraz legendę z nim związaną.

tablica przed pomnikowym głazem

Eratyk mierzy w obwodzie 994 cm, wysokość głazu 152 cm. Materiałem budującym głaz jest czerwony, skandynawski granit.

Za pomnikowym eratykiem znajdują się mniejsze fragmenty skalne, być może powstałe podczas prób rozbicia głazu.

odłamki skalne obok pomnikowego głazu

Gdy wrócimy na trasę ścieżki i będziemy wędrować do skraju kompleksu leśnego to dotrzemy w pobliże wsi Słup. Tam należy skręcić w prawo (na północ) i po 100 m znowu w prawo, by po chwili trafić na skraj starego cmentarza. W sąsiedztwie poniemieckiej nekropolii rośnie wiekowa sosna o nietypowym pokroju, warta objęcia ochroną pomnikową.

ciekawa sosna przy starym cmentarzu w Słupieoryginalna sosna rosąca obok starego cmentarza w Słupie

Na końcu ścieżki przyrodniczej, na skraju lasu (oddz. 196 c) niedaleko żwirowni, znajduje się pomnikowy dąb szypułkowy o nazwie „Napoleon”.

GPS N 51°26′52.1″ , E 16°34′55.41″

drogowskaz do pomnikowego dębuSłup - pomnikowy dąb Napoleon

Drzewo charakteryzuje się wyjątkowo rozłożystą koroną; obwód pnia wynosi 493 cm (w pierśnicy 523 cm), wysokość okazu 32 metry, szacowany wiek 300 lat.

Słup - pień dębu Napoleon