Pomniki przyrody w Zespole Pałacowo – Parkowym w Dobrzycy.

Klasycystyczny pałac w Dobrzycy powstał w latach 1798-1799 dla adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta, generała Augustyna Gorzeńskiego. Od 2005 r. pałac jest siedzibą Muzeum Ziemiaństwa.

Równolegle z powstaniem pałacu rozpoczęto prace przy założeniu parkowym, nadając mu cechy ogrodu romantycznego. Obecna powierzchnia parku to ok. 10 ha; uświetniają go zachowane budowle parkowe (m.in. Panteon, Monopter, Oranżeria, grota), stawy z mostkami oraz nieliczne rzeźby. W drzewostanie parku najcenniejsze okazy to klon polny – najstarsze drzewo tego gatunku w Polsce (637 cm, wiek 333 lata) oraz gigantyczny platan klonolistny (1165 cm, 279 lat) – drzewa te opisałem w poprzednich artykułach.

Łącznie w dobrzyckim parku ochroną pomnikową objęto aż 35 drzew, prawie wszystkie są oznakowane stosowną tabliczką na pniu oraz drugą tabliczką na kamieniu (z krótkim opisem) w sąsiedztwie okazu. Poniżej zestawienie pomnikowych drzew które udało mi się odnaleźć i sfotografować.

Topola biała – obwód 420 cm, nr ewid. 424, rośnie na skraju polany – osi widokowej parku.

Grab pospolity – zlokalizowany w pobliżu stawu.

Klon jawor – obwód 215 cm, nr ewid. 487 – rośnie we wschodniej części parku.

Olsza czarna – obwód 255 cm, nr ewid. 484 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, obok pomnikowego tulipanowca.

Tulipanowiec amerykański – obwód 170 cm, nr ewid. 469 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, niedaleko oranżerii.

Grab pospolity – obwód 250 cm, nr ewid. 473 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, przy alejce prowadzącej do bażanciarni.

Surmia bignoniowa – obwód 270 cm, nr ewid. 309 – rośnie przy alejce, w pobliżu woliery.

Klon jawor – obwód 275 cm, nr ewid. 389 – rośnie w południowej części parku, przy wolierze.

Dąb szypułkowy – obwód 360 cm, nr ewid. 278 – rośnie obok Panteonu.

Grupa pomnikowych drzew – 2 jesiony wyniosłe (nr 261, obwód 365; nr 262, obwód 360) oraz dąb szypułkowy (nr 263, obwód 440 cm).

Platan klonolistny – obwód 390 cm, nr ewid. 292 – rośnie w centralnej części parku.

Dąb szypułkowy – obwód 310 cm, nr ewid. 293 – rośnie w centralnej części parku.

Platan klonolistny – obwód 500 cm, nr ewid. 411 – rośnie w centralnej części parku.

2 lipy szerokolistne – nr 217, obwód 360 cm i nr 219, obwód 380 cm – rosną przy alejce biegnącej od pałacu do budynków administracyjnych.

Grab pospolity – obwód 210 cm, nr ewid. 230 – rośnie w zachodniej części parku.

Jesion wyniosły – obwód 440 cm, nr ewid. 179 – rośnie w zadrzewieniu w pobliżu stawu.

Jesion wyniosły – obwód 266 cm, nr ewid. 146 – rośnie nad brzegiem stawu.

Jesion wyniosły – obwód 320 cm, nr ewid. 133 – rośnie na wyspie z Monopterem.

Jesion wyniosły – obwód 260 cm, nr ewid. 129 – rośnie w zachodniej części parku.

Klon srebrzysty – obwód 400 cm, nr ewid. 79 – rośnie za strumieniem płynącym wzdłuż stawu, w pobliżu ogrodzenia parku.

Dąb szypułkowy – rośnie w zadrzewieniu, po prawej stronie od głównej bramy do parku.

Bardzo malowniczy jest szpaler wierzbowy posadzony na grobli stawu, z gałęziami sięgającymi lustra wody.

Dodaj komentarz